helhet + toleranse

Et bærekraftig livssyn

0 Shares

Holistisk Forbund er et bærekraftig livssyn.

Med det mener vi at vi arbeider for visse områder som har med økologi og bærekraft å gjøre.

Vi arbeider for

  • å støtte et etisk dyrehold
  • et økologiske landbruk
  • en bedre tilgang til økologiske varer

Vi ønsker også å få til økt bruk av

  • miljøvennlig energi
  • økologiske byggemetoder

Alle har et felles ansvar for å ivareta vårt felles hjem, jorden,

og å hjelpe til ved å tenke på en bærekraftig fremtid for alt levende,

for dem som lever nå og de som skal komme etter oss.

Et ansvar for å respektere alle skapningers integritet,

livsvei og å være åpen for at vi ikke alltid ser alt,

og ikke alltid forstår alt, men at vi er villige til søke, lære, være åpne og akseptere.

 

Vi ønsker derfor å bidra til en mer helhetlig livsstil.

0 Shares

Nyheter & uttalelser

alternativ behandling - en mer nyansert debatt trengs

5. september 2018

Lege Kaveh Rashidi ga i Aftenposten fredag 31/8 råd til alternative behandlere om hvordan forebygge unødig skade.

Les mer

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Ny personvernlov

13. mars 2018

Fra og med 25. mai blir det starten på en ny personvernlov i Norge.

 

Den nye loven blir kalt for GDPR General Data Protection Regulation. Mer om den nye loven finner du på datatilsynet.no. 

 

Les mer

Livssynsåpent bare for de med kristent livssyn?

26. februar 2018

Denne kommentaren fra 3 livssyn ble publisert i Vårt lands verdidebatt 26. februar

 

Les mer

Uetisk journalistikk i TV2

20. april 2017

TV-programmet Helsekontrollen sendte et program 31. mars med hensikten å mistenkeliggjøre alternativ medisin. Man benyttet seg av en barneskuespiller for å lure den alternative behandleren til å stille en diagnose på feilaktig grunnlag. Det vil si man benyttet seg av en mindreårig for å lage en falsk situasjon. Vi synes dette er uredelig av TV2. Denne typen journalistikk forsterker den populistiske trenden i dagens nyhetsbilde, og skaper følelsesmessige problemer for alle dem som er berørt. Hvis man forventer etiske retningslinjer fra alternative behandlere burde man selv følge noen, og vi henviser til pressens Vær varsom plakat.

Les mer

Kalender

Rituallederkurs 6.-7. oktober

6. oktober 2018, 11 – 7. oktober 2018

Rituallederkurs Holistisk Forbund Dato: 6.-7. oktober 2018 Start kl 11 lørdag 6. oktober, slutt kl 16. søndag 7. oktober Pris 1 dag 150.-, pris begge dager 250.-(inklusive overnatting) Kursholder: Tor Aleksandersen og Patrik Swanstrøm Dag 1 Holistiske ritualer • Presentasjon • Ritualet i et større sammenheng • Et holistisk rituale • Å formidle holistiske verdier • Fremføring • Seperasjonsrituale konfirmasjon Dag 2 Navnedag • Hva er Navnedag? • Å forholde seg til foreldre, besteforeldre mm • Å arbeide med sirkelen/helheten • Benytte seg av elementene; jord, luft, vann og ild • Å velsigne barnet • Himmelretningene Meld deg på gjennom å sende en mail til oss på sekretaer (a) holisme.no

Holistisk Konfirmasjon

1. mars 2019

Påmeldingen til neste års konfirmasjon er i gang.   Du kan lese mer om arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/601350523547099/