helhet + toleranse

Høsttreff 2019

 Velkommen til landsdekkende HØSTTREFF på Tonergarden

Lørdag 7. september kl 11-18

Søndag 8. september kl 10-15

For alle medlemmer i HoF og andre som ønsker å delta.

 Program:

 * Musikk v/ Will Rubach 

Will Rubach jobber med Naturen, Nordlyset og dyrekreftene og har helt siden han var liten gått rundt i naturen og blitt lært opp av moder jord. Tromme og Rasle bruker han i sin sjamanistiske healing arbeide. For Will er det viktig at mennesker lærer seg å respektere og leve i balanse, med naturen og moder jord. Han er utdannet innen alternativ behandling av mennesker og dyr. Will jobber som veiviser, healer og formidler lyd og naturens kraft. Han er trommemaker, historie- og eventyrforteller og spiller tromme, fløyte og vokal, har sin egen gruppe Will & Kim med Venner

  * Ritualene i Holistisk Forbund v/ritualledere i Tittin Foss Haneborg og Trond Rehn

Navnedag, konfirmasjon, bryllup og bisettelse – Holistisk Forbund tilbyr seremoniledelse. Ritualene er noe av de viktigste aktivitetene som skjer i regi av Holistisk Forbund. Ritualer i regi av Holistisk Forbund formes slik at den bli skreddersydd til de som søker ritualet. Rituallederne jobber tett sammen med de som skal vies, foreldre eller etterlatte ved gravferd for å lage en seremoni som uttrykker hvem de er som mennesker og hva de ønsker å uttrykke i sin seremoni. Vi får høre erfaringer fra noen av våre flotte ritualledere.

Tittin Foss Haneborg og Trond Rehn er to av våre erfarne ritualledere.

  * Ritualets helende kraft v/ritualleder Aase-Hilde Brekke

Ritualer kan være både religiøse og sekulære, og kan forstås som menneskets iboende behov for å regulere «kaos» og «orden» ved større hendelser og i hverdagen. Forelesningen vandrer mellom praktiske og teoretiske problemstillinger for å belyse hvordan ritualer kan endre, transformere og påvirke individ og samfunn.

 * Holisme i medisinen v/biopat Anne Victoria Heiberg

Behandling av sykdommer og plager har en like lang historie som selve menneskeheten, og måter, metoder og retninger har variert opp igjennom tidene. Da min farmor studerte til farmasøyt og provisor i København var det urter som gjaldt. Hennes hovedoppgave var bl.a. et omfattende og detaljrikt herbarium. Det er lenge siden nå. Dagens såkalte skolemedisin har fjernet seg fra plantene, maten og naturen men benytter fortsatt stoffer som en gang var deler av en plante – før de ble kjemisk fremstilt av de store selskapene.

Filosofien og metoden for utvelgelse av preparater er også endret fra en mer helhetlig forståelse av organismen til dagens symptom-orientering. Men parallelt med dette lever urtemedisinen og den holistiske tilnærmingen i beste velgående – nå ute i den kjempestore samlesekken «alternative behandlinger». På dette treffet skal jeg gjennomgå de viktigste prinsippene for holistisk – altså helhetlig – medisin og snakke om hvordan den er både virksom, aktuell og fremtidsrettet. www.biopatiskveiledning.no

* Kan tro krenke barn? v/Kari Bansal, leder i HoF

Holistisk Forbund har satt søkelyset på barns tanke-, tros- og samvittighetsfrihet i vår. Sammen med Hjelpekilden og Født Fri har vi arrangert tre seminarer om barns trosfrihet på Litteraturhuset. Foredraget er en kort oppsummering av dette viktige men komplekse temaet. Hvem bestemmer hva barn skal tro? Kan tro krenke barn? Hva sier barnekonvensjonen og hvordan står det til med barns trosfrihet i Norge i dag?

Kari Bansal er styreleder i Holistisk Forbund.

Kunst og kultur «for helsens skyld», eller for «kunst for kunstens skyld»?

Vi finner spor av visuell kunst, musikk, teater, dans langt tilbake i menneskehetens historie, og koblingen mellom religion og kunst har alltid vært nær.
Nyere forskning om sammenhengen mellom kulturaktivitet og folkehelse er «i vinden». Hvordan kan denne forskningen bidra til å endre samfunnets syn på kunst- kulturliv, religion i et helseperspektiv? I forelesningen presenteres ulike historiske perspektiv på kunst og helse, og kulturens betydning for enkeltindivid og samfunn med mange eksempler. 

Om Aase-Hilde Brekke; er utdannet lærer, har studert film, og har en BA i religionsvitenskap og MA i teatervitenskap og er selvstendig forsker. Hun er billedkunstner og performancekunstner, meditasjonslærer og har studert tibetansk rituell maskedans Cham i tibetanske eksilklostre i India. Hun har stilt ut kunst internasjonalt og er faglitterær forfatter og skribent. Hun underviser på nasjonalt nivå innenfor kunstfeltet, og kulturens betydning for folkehelse. Hun driver Taracenter som underviser i meditasjon, yoga og pusteøvelser fra Tibet.

Åndelig verksted v/Jostein Odland

Litt om filosofien for Åndelig verksted: Åndelig mangfold og at vi er unike og forskjellige i hva som fenger oss med det alternative og spirituelle, er positivt. Det finnes ingen fasit, det enkelte menneske er den som vet hva som føles rett for en.

Vi får ahaopplevelser av hverandres åndelige inspirasjon, engasjement og ståsted, som i seg selv skaper en positiv og utviklende prosess for alle involverte. Dette viser erfaringen med åndelig verksted, så langt, og man føler man er blant venner man kan snakke med om det som opptar en, og man blir møtt.

.

Lørdag den 7. september

11.00                           Registrering

11.30 – 12.00              Musikk ved Will Ruback.

12.15 – 13.00              Ritualer i Holistisk Forbund ved ritualledere Tittin Foss Haneborg og Trond Rehn

13.00                          Pause

13.15 – 14.00             Ritualets helende kraft ved ritualleder Aase-Hilde Brekke

14.00 – 15.00             Lunsj/middag, tid for prat og sosialt samvær

15.00 – 16.15             Kunst og kultur «for helsens skyld», eller for «kunst for kunstens skyld»? ved Aase-Hilde Brekke

16.15 – 16.30             Pause

16.30 – 17.50             Åndelig verksted ved Jostein Odland

18.00                          Takk for i dag!

Søndag den 8. september

10.00 – 10.30              Musikk ved Will Ruback.

10.30 – 11.15              Holisme i medisinen ved biopat Anne Victoria Heiberg

11.15 – 11.30             Pause

13.15 – 14.00             Kan tro krenke barn? ved Kari Bansal

14.00 – 15.00             Lunsj/middag, tid for prat og sosialt samvær

15.00 – 16.15             Åndelig verksted ved Jostein Odland

17.00                          Takk for i dag!

Påmelding kan skje til følgende mailadresse: sekretaer@holisme.no

Pris inkl felles lunsj og tilgang på kaffe/te/forfriskninger:

Medlemmer kr. 500,-, ikke-medlemmer kr. 800,-.

Bli medlem HER

Registrer deg gjerne på Facebook arrangementet HER

Velkommen til

Tonergarden, Tonerroa 171, 2133 Gardvik. Nord-Odal sør i Hedmark.

For veibeskrivelse og overnattingsmuligheter se:

http://tonergarden.no/besoeksinfo1/

Med forbehold om endringer i programmet.

Nyheter & uttalelser

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Barns trosfrihet - seminar på Litterturhuset

28. mars 2019

 

 

Født Fri, Hjelpekilden og Holistisk forbund inviterer til en

       seminarrekke om barns trosfrihet.

på Litteraturhuset

Les mer

Moms på alternativ medisin – et dårlig veivalg

13. desember 2018

Arbeiderpartiet har signalisert at de ønsker å innføre moms på alternativ medisin og terapi. Det er flere grunner til at dette ikke er noen god idé. En av dem er at det blir dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fotterapeut.

 Les mer på Nye Meninger

Les mer

Interreligiøs klimavandring 10. november

10. november 2018

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn - var velkommen til å gå sammen.

Les mer

Livssyn og Borgerlønn

14. oktober 2018

Hvert år organiseres Globaliseringskonferansen i Oslo. Dette er en konferanse som tar opp sosiale, økonomiske og økologiske spørsmål som opptar oss alle.

Borgelønn BIEN er en organisasjon som prøver å innføre en ordning med Borgerlønn i Norge. Anja Askeland har vært primus motor i denne organisasjonen siden oppstarten i 2012. Det var også hun som inviterte til dette møte hvor flere livssyn fikk anledning til å diskutere følgende:

Nestekjærlighet i praksis - Livssyn og økonomisk fordeling

 

Les mer

Kalender