helhet + toleranse

Landsmøte 2019

Landsmøtet 2019 blir arrangert i Hurdal Økolandsby Lørdag 27. april kl 10.30 til 17. Hurdal ligger 1 times bilkjøring fra Oslo. Det tar ca. 25 minutter å reise med bil fra Gardermoen. Pga dårlig offentlig transport i helgene legger vi opp til samkjøring fra togstasjonen Eidsvoll verk. Det blir også mulighet for overnatting for alle som ønsker det. Felleshuset har 12 overnattingsmuligheter. 

 

Landsmøte begynner kl. 11 Lørdag 27. april.

Det er mulig å bli hentet på enten Eidsvoll Verk togstasjon eller Oslo Lufthavn Gardermoen kl 10.30. Husk å gi beskjed.

Kl. 10.30 Kaffe og registrering.

Hvis du synes at vi bør ha noen uttalelser i år er det viktig at du sender sekretariatet forslag før 27. mars.

Program blir lagt ut så fort det er utarbeidet.

 

Faste poster på programmet under Landsmøtet er:

  • «det ukjente» (unikt for HoF),
  • regnskap,
  • budsjett,
  • årsmelding,
  • virksomhetsplan,
  • innkomne forslag og uttalelser.

Sakspapirer blir lagt ut fortløpende

i spalten til høyre.

 

Dirigent på møtet er Tale Ellingvåg

 

Landsmøtet er gratis for medlemmene

Påmelding på telefon 41 28 00 47

eller mail sekretaer(@)holisme.no

Frist for innkomne forslag: 27. mars

Vel møtt !

Nyheter & uttalelser

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Barns trosfrihet - seminar på Litterturhuset

28. mars 2019

 

 

Født Fri, Hjelpekilden og Holistisk forbund inviterer til en

       seminarrekke om barns trosfrihet.

på Litteraturhuset

Les mer

Moms på alternativ medisin – et dårlig veivalg

13. desember 2018

Arbeiderpartiet har signalisert at de ønsker å innføre moms på alternativ medisin og terapi. Det er flere grunner til at dette ikke er noen god idé. En av dem er at det blir dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fotterapeut.

 Les mer på Nye Meninger

Les mer

Interreligiøs klimavandring 10. november

10. november 2018

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn - var velkommen til å gå sammen.

Les mer

Livssyn og Borgerlønn

14. oktober 2018

Hvert år organiseres Globaliseringskonferansen i Oslo. Dette er en konferanse som tar opp sosiale, økonomiske og økologiske spørsmål som opptar oss alle.

Borgelønn BIEN er en organisasjon som prøver å innføre en ordning med Borgerlønn i Norge. Anja Askeland har vært primus motor i denne organisasjonen siden oppstarten i 2012. Det var også hun som inviterte til dette møte hvor flere livssyn fikk anledning til å diskutere følgende:

Nestekjærlighet i praksis - Livssyn og økonomisk fordeling

 

Les mer

Kalender