helhet + toleranse

alternativ behandling – en mer nyansert debatt trengs

Lege Kaveh Rashidi ga i Aftenposten fredag 31/8 råd til alternative behandlere om hvordan forebygge unødig skade.

Lege Kaveh Rashidi ga i Aftenposten fredag 31/8 råd til alternative behandlere om hvordan forebygge unødig skade. Foranledningen var et tragisk dødsfall som skyldtes at pasienten stolte mer på alternativbehandleren enn legen som gav ham diagnosen kreft. Rashidi  kommer med tankevekkende betraktninger om hva som kompliserer kommunikasjonen mellom leger og alternativbehandlere, sett fra en leges synspunkt.

Men hans fremstilling blir for unyansert. Rashidi skriver at barn og gravide bør holde seg helt unna alternativ behandling. Og kronikken gir generelt inntrykk av at pasienter bør holde seg unna alternativ behandling uansett type ubehag eller sykdom, og uansett alvorlighetsgrad. Det er typisk for motstanderne av alternativ behandling at de ikke klart skiller mellom lettere/temporære og alvorlige/kroniske sykdommer. Det finnes mange ubehag, plager og mindre alvorlige sykdommer som er av en slik art at pasienten for eksempel kan få hjelp av en homeopat, akupunktør, naprapat eller gestaltterapeut.

Videre påstår han at mange alternative behandlingsmetoder utnytter håpløsheten til pasienten og selger falskt håp. Snakker han da først og fremst om pasienter med alvorlige sykdommer? Og hva bygger han anklagen på om at utnytting er et utbredt fenomen hos alternativbehandlere?

Pasienter blir i mange tilfeller bedre etter å ha vært under alternativ behandling, men Rashidi utelukker at det er noen sammenheng mellom behandlingen og tilfriskningen. Jeg mener at man av hensyn til pasientene bør være åpen for at det er et stort spekter av behandlinger man kan få hjelp av. Det er også faglig mer redelig. Jeg har stor forståelse for pasienter som tyr til alternativmedisin når skolemedisinen ikke kan hjelpe dem. Og jeg støtter dem som vil unngå de ubehagelige bieffektene av legemiddelfirmaenes tabletter og kapsler og derfor prøver alternativ behandling med langt mindre eller manglende bivirkninger.

Rashidi råder alternative behandlere til å være ydmyke. Det er lite innen medisinen vi kan være skråsikre på, skriver han. Ja nettopp, ydmykhet bør noen hver oppøve, også leger. Organisasjonen Fritt Helsevalg jobber for at pasienter fritt skal kunne velge blant mange typer behandlinger, fra både tradisjonell og alternativ/komplementær medisin. De utarbeidet i 2016 en rapport som er en presentasjon av Verdens helseorganisasjons (WHO)s strategiplan for 2014-23. WHO anbefaler alle sine medlemsstater å satse på tverrfaglig samarbeid mellom alternativ- og skolemedisin, og gir dessuten konkrete råd til hvordan dette kan gjøres. Som holist er jeg opptatt av at vi må ha en helhetstenkning omkring sykdom og helse, og hilser derfor WHOs råd velkommen. Men det betyr ikke at jeg er ukritisk til alternativbehandling. Det må stilles krav til utøverne: De må ha noe medisinsk utdannelse, være medlem av seriøse fagforeninger med høye etiske krav, og samarbeide med og vise respekt for leger.  

 

Stephan Koll

Nestleder i Holistisk Forbund

 

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

alternativ behandling - en mer nyansert debatt trengs

5. september 2018

Lege Kaveh Rashidi ga i Aftenposten fredag 31/8 råd til alternative behandlere om hvordan forebygge unødig skade.

Les mer

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Ny personvernlov

13. mars 2018

Fra og med 25. mai blir det starten på en ny personvernlov i Norge.

 

Den nye loven blir kalt for GDPR General Data Protection Regulation. Mer om den nye loven finner du på datatilsynet.no. 

 

Les mer

Livssynsåpent bare for de med kristent livssyn?

26. februar 2018

Denne kommentaren fra 3 livssyn ble publisert i Vårt lands verdidebatt 26. februar

 

Les mer

Uetisk journalistikk i TV2

20. april 2017

TV-programmet Helsekontrollen sendte et program 31. mars med hensikten å mistenkeliggjøre alternativ medisin. Man benyttet seg av en barneskuespiller for å lure den alternative behandleren til å stille en diagnose på feilaktig grunnlag. Det vil si man benyttet seg av en mindreårig for å lage en falsk situasjon. Vi synes dette er uredelig av TV2. Denne typen journalistikk forsterker den populistiske trenden i dagens nyhetsbilde, og skaper følelsesmessige problemer for alle dem som er berørt. Hvis man forventer etiske retningslinjer fra alternative behandlere burde man selv følge noen, og vi henviser til pressens Vær varsom plakat.

Les mer

Kalender

Rituallederkurs 6.-7. oktober

6. oktober 2018, 11 – 7. oktober 2018

Rituallederkurs Holistisk Forbund Dato: 6.-7. oktober 2018 Start kl 11 lørdag 6. oktober, slutt kl 16. søndag 7. oktober Pris 1 dag 150.-, pris begge dager 250.-(inklusive overnatting) Kursholder: Tor Aleksandersen og Patrik Swanstrøm Dag 1 Holistiske ritualer • Presentasjon • Ritualet i et større sammenheng • Et holistisk rituale • Å formidle holistiske verdier • Fremføring • Seperasjonsrituale konfirmasjon Dag 2 Navnedag • Hva er Navnedag? • Å forholde seg til foreldre, besteforeldre mm • Å arbeide med sirkelen/helheten • Benytte seg av elementene; jord, luft, vann og ild • Å velsigne barnet • Himmelretningene Meld deg på gjennom å sende en mail til oss på sekretaer (a) holisme.no

Holistisk Konfirmasjon

1. mars 2019

Påmeldingen til neste års konfirmasjon er i gang.   Du kan lese mer om arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/601350523547099/