helhet + toleranse

alternativ behandling – en mer nyansert debatt trengs

Lege Kaveh Rashidi ga i Aftenposten fredag 31/8 råd til alternative behandlere om hvordan forebygge unødig skade.

Lege Kaveh Rashidi ga i Aftenposten fredag 31/8 råd til alternative behandlere om hvordan forebygge unødig skade. Foranledningen var et tragisk dødsfall som skyldtes at pasienten stolte mer på alternativbehandleren enn legen som gav ham diagnosen kreft. Rashidi  kommer med tankevekkende betraktninger om hva som kompliserer kommunikasjonen mellom leger og alternativbehandlere, sett fra en leges synspunkt.

Men hans fremstilling blir for unyansert. Rashidi skriver at barn og gravide bør holde seg helt unna alternativ behandling. Og kronikken gir generelt inntrykk av at pasienter bør holde seg unna alternativ behandling uansett type ubehag eller sykdom, og uansett alvorlighetsgrad. Det er typisk for motstanderne av alternativ behandling at de ikke klart skiller mellom lettere/temporære og alvorlige/kroniske sykdommer. Det finnes mange ubehag, plager og mindre alvorlige sykdommer som er av en slik art at pasienten for eksempel kan få hjelp av en homeopat, akupunktør, naprapat eller gestaltterapeut.

Videre påstår han at mange alternative behandlingsmetoder utnytter håpløsheten til pasienten og selger falskt håp. Snakker han da først og fremst om pasienter med alvorlige sykdommer? Og hva bygger han anklagen på om at utnytting er et utbredt fenomen hos alternativbehandlere?

Pasienter blir i mange tilfeller bedre etter å ha vært under alternativ behandling, men Rashidi utelukker at det er noen sammenheng mellom behandlingen og tilfriskningen. Jeg mener at man av hensyn til pasientene bør være åpen for at det er et stort spekter av behandlinger man kan få hjelp av. Det er også faglig mer redelig. Jeg har stor forståelse for pasienter som tyr til alternativmedisin når skolemedisinen ikke kan hjelpe dem. Og jeg støtter dem som vil unngå de ubehagelige bieffektene av legemiddelfirmaenes tabletter og kapsler og derfor prøver alternativ behandling med langt mindre eller manglende bivirkninger.

Rashidi råder alternative behandlere til å være ydmyke. Det er lite innen medisinen vi kan være skråsikre på, skriver han. Ja nettopp, ydmykhet bør noen hver oppøve, også leger. Organisasjonen Fritt Helsevalg jobber for at pasienter fritt skal kunne velge blant mange typer behandlinger, fra både tradisjonell og alternativ/komplementær medisin. De utarbeidet i 2016 en rapport som er en presentasjon av Verdens helseorganisasjons (WHO)s strategiplan for 2014-23. WHO anbefaler alle sine medlemsstater å satse på tverrfaglig samarbeid mellom alternativ- og skolemedisin, og gir dessuten konkrete råd til hvordan dette kan gjøres. Som holist er jeg opptatt av at vi må ha en helhetstenkning omkring sykdom og helse, og hilser derfor WHOs råd velkommen. Men det betyr ikke at jeg er ukritisk til alternativbehandling. Det må stilles krav til utøverne: De må ha noe medisinsk utdannelse, være medlem av seriøse fagforeninger med høye etiske krav, og samarbeide med og vise respekt for leger.  

 

Stephan Koll

Nestleder i Holistisk Forbund

 

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Interreligiøs klimavandring 10. november

10. november 2018

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn - var velkommen til å gå sammen.

Les mer

Livssyn og Borgerlønn

14. oktober 2018

Hvert år organiseres Globaliseringskonferansen i Oslo. Dette er en konferanse som tar opp sosiale, økonomiske og økologiske spørsmål som opptar oss alle.

Borgelønn BIEN er en organisasjon som prøver å innføre en ordning med Borgerlønn i Norge. Anja Askeland har vært primus motor i denne organisasjonen siden oppstarten i 2012. Det var også hun som inviterte til dette møte hvor flere livssyn fikk anledning til å diskutere følgende:

Nestekjærlighet i praksis - Livssyn og økonomisk fordeling

 

Les mer

Holistisk Forbund satser på sine ritualledere

11. oktober 2018

Hvert år arrangerer Forbundet rituallederkurs i mars og i oktober. Holistisk Forbund inviterer både gamle og nye til våre kurs. Dette gjør at erfarne ritualledere kan dele med seg av sin erfaring til den som ønsker å gå inn i rollen.

6.-7. oktober ble kurset arrangert i Hurdal. Hele 11 deltakere møtte opp, hvorav 7 er ritualledere og 4 er ritualstudenter. (3 kom med fly og ble hentet på Gardermoen)

Det er kun blitt arrangert 2 dagers kurs en gang tidligere. Ønske om å ha et lenger kurs har kommet både fra ritualledere og fra kursholdere. I år har også Forbundet profesjonalisert sitt opplegg i forhold til spesifikke kursmoduler. Dette var første gang opplegget ble satt ut i praksis.

Les mer

Interreligiøst klimanettverk i Hurdal

24. september 2018

Interreligiøst klimanettverk er en løst sammensatt gruppe som består av tros og livssyn som ønsker å sette klima på dagsorden.

De siste tre årene har Patrik Swanstrøm vært Holistisk Forbunds representant i denne gruppen. Gruppen møtes 2 ganger i året og arbeider imellom møtene med felles markeringer i forhold til klima. Denne gangen var det Holistisk Forbund sin tur å være vertskap for møtet og siden Patrik bor i Hurdal Økolandsby så valgte man å forlegge besøket dit.

Les mer

alternativ behandling - en mer nyansert debatt trengs

5. september 2018

Lege Kaveh Rashidi ga i Aftenposten fredag 31/8 råd til alternative behandlere om hvordan forebygge unødig skade.

Les mer

Kalender

Body, Mind, Spiritmessen foredrag

23. november 2018, 13 – 25. november 2018

Alternativmessen i Lillestrøm. "Ritualer for vår tid. Holistisk Forbund tilbyr ritualene Vielse, Navnedag og Gravferd. Ritualene utformes i samsvar med den som ønsker dem. Holistisk Forbund har hatt vigselsrett siden 2006 og har ritualledere i de fleste fylker. "Levende ritualer" stivner ikke i en form. Vi er opptatt av å tilby ritualer som oppleves som moderne og ekte og inkluderende." Fredag kl 13, rom 3, Lørdag kl 15, rom 6, Søndag kl 13, rom 3

Åndelig Verksted - Trondheim

28. november 2018

Sted: Den gode Fe-Heimdal Velkommen til et spennende møte! Jostein Odland besøker Trondheim og holder Åndelig Verksted for oss! Fra den landsdekkende siden om Åndelig verksted : Litt om filosofi: Åndelig mangfold og at vi er unike og forskjellige i hva som fenger oss med det alternative og spirituelle, er positivt. Det finnes ingen fasit, det enkelte menneske er den som vet hva som føles rett for en. Vi får ahaopplevelser av hverandres åndelige inspirasjon, engasjement og ståsted, som i seg selv skaper en positiv og utviklende prosess for alle involverte. Dette viser erfaringen med åndelig verksted, så langt, og man føler man er blant venner man kan snakke med om det som opptar en, og man blir møtt. Vi ønsker varmt velkommen ???????? Hilsen Marianne og Jostein

Holistisk Konfirmasjon

1. mars 2019

Påmeldingen til neste års konfirmasjon er i gang.   Du kan lese mer om arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/601350523547099/