helhet + toleranse

Holistisk Forbund satser på sine ritualledere

Hvert år arrangerer Forbundet rituallederkurs i mars og i oktober. Holistisk Forbund inviterer både gamle og nye til våre kurs. Dette gjør at erfarne ritualledere kan dele med seg av sin erfaring til den som ønsker å gå inn i rollen.

6.-7. oktober ble kurset arrangert i Hurdal. Hele 11 deltakere møtte opp, hvorav 7 er ritualledere og 4 er ritualstudenter. (3 kom med fly og ble hentet på Gardermoen)

Det er kun blitt arrangert 2 dagers kurs en gang tidligere. Ønske om å ha et lenger kurs har kommet både fra ritualledere og fra kursholdere. I år har også Forbundet profesjonalisert sitt opplegg i forhold til spesifikke kursmoduler. Dette var første gang opplegget ble satt ut i praksis.

Kurslokaler

Hurdal prestegård fungerte veldig bra som kurslokale. God plass og fine omgivelser. Gruppen fikk også en omvisning i et hus i økolandsbyen. Lunsj og middag ble laget på stedet. Siste lunsjen inntok vi på restauranten Kjøkkenhagen. Holistisk Forbund hadde denne gangen valgt å spandere både mat og opphold på kursdeltakere.

   

Kursopplegg

Tor Aleksandersen og Patrik Swanstrøm har avholdt flere slike kurs. Gruppen sitter i sirkel for å skape en inkluderende og god atmosfære. Kursholderne fordelte oppgavene seg imellom. Det er mye som skal formidles. Bla hva som gjelder i forhold til ulike lover som likestillings og diskrimineringsloven, ekteskapsloven og trossamfunnsloven.

En av de viktigste oppgavene rituallederen har er fremføring. Her fikk alle prøve seg på å fremføre en tekst av Khalil Gibran om ekteskapet.

Denne gangen hadde vi også et økt fokus på hva et rituale er. Linde Borgen har skrevet en bok som heter «Levende Ritualer». Denne boken har mange gode innsikter og eksempler som passer godt inn i forhold til hvordan Holistisk Forbund ser på ritualer og utøver dem. Tor ledet gruppen gjennom et av de viktigste ritualene vi har; seperasjonsritualet i holistisk konfirmasjon. Det ble en sterk og klargjørende opplevelse for mange av oss.

Navnedag

På søndagen hadde vi fokus på Navnedag. Dette er et rituale som Holistisk Forbund ikke har så mange av per år, men hvor vi har et potensiale til å nå ut til flere. Rosanna Padoin er den i forbundet som har utført flest Navnedager og har opparbeidet seg stor erfaring på området. Hun delte sine erfaringer og lot gruppen komme med innspill i forhold til viktige aspekter ved Navnedag.

Fordeler med et opplegg på 2 dager

Deltakere blir godt kjent med hverandre i løpet av helgen. Erfarne ritualledere setter stor pris på å være sammen og å få dele erfaringer og tanker med andre. Et annet viktig aspekt er at man også får tid til tenke over hva et rituale er og hvordan vi kan forbedre det. Styrken i våre holistiske ritualer er at vi har derfor alltid muligheten til å forbedre og utvikle dem.

Gjennom hele helgen bidro Will Rubach med å spille på tromme og dette ble det satt stor pris på. Han avsluttet med å spille vakker fløyte.

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Holistisk Forbund satser på sine ritualledere

11. oktober 2018

Hvert år arrangerer Forbundet rituallederkurs i mars og i oktober. Holistisk Forbund inviterer både gamle og nye til våre kurs. Dette gjør at erfarne ritualledere kan dele med seg av sin erfaring til den som ønsker å gå inn i rollen.

6.-7. oktober ble kurset arrangert i Hurdal. Hele 11 deltakere møtte opp, hvorav 7 er ritualledere og 4 er ritualstudenter. (3 kom med fly og ble hentet på Gardermoen)

Det er kun blitt arrangert 2 dagers kurs en gang tidligere. Ønske om å ha et lenger kurs har kommet både fra ritualledere og fra kursholdere. I år har også Forbundet profesjonalisert sitt opplegg i forhold til spesifikke kursmoduler. Dette var første gang opplegget ble satt ut i praksis.

Les mer

Interreligiøst klimanettverk i Hurdal

24. september 2018

Interreligiøst klimanettverk er en løst sammensatt gruppe som består av tros og livssyn som ønsker å sette klima på dagsorden.

De siste tre årene har Patrik Swanstrøm vært Holistisk Forbunds representant i denne gruppen. Gruppen møtes 2 ganger i året og arbeider imellom møtene med felles markeringer i forhold til klima. Denne gangen var det Holistisk Forbund sin tur å være vertskap for møtet og siden Patrik bor i Hurdal Økolandsby så valgte man å forlegge besøket dit.

Les mer

alternativ behandling - en mer nyansert debatt trengs

5. september 2018

Lege Kaveh Rashidi ga i Aftenposten fredag 31/8 råd til alternative behandlere om hvordan forebygge unødig skade.

Les mer

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Ny personvernlov

13. mars 2018

Fra og med 25. mai blir det starten på en ny personvernlov i Norge.

 

Den nye loven blir kalt for GDPR General Data Protection Regulation. Mer om den nye loven finner du på datatilsynet.no. 

 

Les mer

Kalender

Holistisk Konfirmasjon

1. mars 2019

Påmeldingen til neste års konfirmasjon er i gang.   Du kan lese mer om arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/601350523547099/