helhet + toleranse

Holistisk Forbund satser på sine ritualledere

Hvert år arrangerer Forbundet rituallederkurs i mars og i oktober. Holistisk Forbund inviterer både gamle og nye til våre kurs. Dette gjør at erfarne ritualledere kan dele med seg av sin erfaring til den som ønsker å gå inn i rollen.

6.-7. oktober ble kurset arrangert i Hurdal. Hele 11 deltakere møtte opp, hvorav 7 er ritualledere og 4 er ritualstudenter. (3 kom med fly og ble hentet på Gardermoen)

Det er kun blitt arrangert 2 dagers kurs en gang tidligere. Ønske om å ha et lenger kurs har kommet både fra ritualledere og fra kursholdere. I år har også Forbundet profesjonalisert sitt opplegg i forhold til spesifikke kursmoduler. Dette var første gang opplegget ble satt ut i praksis.

Kurslokaler

Hurdal prestegård fungerte veldig bra som kurslokale. God plass og fine omgivelser. Gruppen fikk også en omvisning i et hus i økolandsbyen. Lunsj og middag ble laget på stedet. Siste lunsjen inntok vi på restauranten Kjøkkenhagen. Holistisk Forbund hadde denne gangen valgt å spandere både mat og opphold på kursdeltakere.

   

Kursopplegg

Tor Aleksandersen og Patrik Swanstrøm har avholdt flere slike kurs. Gruppen sitter i sirkel for å skape en inkluderende og god atmosfære. Kursholderne fordelte oppgavene seg imellom. Det er mye som skal formidles. Bla hva som gjelder i forhold til ulike lover som likestillings og diskrimineringsloven, ekteskapsloven og trossamfunnsloven.

En av de viktigste oppgavene rituallederen har er fremføring. Her fikk alle prøve seg på å fremføre en tekst av Khalil Gibran om ekteskapet.

Denne gangen hadde vi også et økt fokus på hva et rituale er. Linde Borgen har skrevet en bok som heter «Levende Ritualer». Denne boken har mange gode innsikter og eksempler som passer godt inn i forhold til hvordan Holistisk Forbund ser på ritualer og utøver dem. Tor ledet gruppen gjennom et av de viktigste ritualene vi har; seperasjonsritualet i holistisk konfirmasjon. Det ble en sterk og klargjørende opplevelse for mange av oss.

Navnedag

På søndagen hadde vi fokus på Navnedag. Dette er et rituale som Holistisk Forbund ikke har så mange av per år, men hvor vi har et potensiale til å nå ut til flere. Rosanna Padoin er den i forbundet som har utført flest Navnedager og har opparbeidet seg stor erfaring på området. Hun delte sine erfaringer og lot gruppen komme med innspill i forhold til viktige aspekter ved Navnedag.

Fordeler med et opplegg på 2 dager

Deltakere blir godt kjent med hverandre i løpet av helgen. Erfarne ritualledere setter stor pris på å være sammen og å få dele erfaringer og tanker med andre. Et annet viktig aspekt er at man også får tid til tenke over hva et rituale er og hvordan vi kan forbedre det. Styrken i våre holistiske ritualer er at vi har derfor alltid muligheten til å forbedre og utvikle dem.

Gjennom hele helgen bidro Will Rubach med å spille på tromme og dette ble det satt stor pris på. Han avsluttet med å spille vakker fløyte.

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Barns trosfrihet - seminar på Litterturhuset

28. mars 2019

 

 

Født Fri, Hjelpekilden og Holistisk forbund inviterer til en

       seminarrekke om barns trosfrihet.

på Litteraturhuset

Les mer

Moms på alternativ medisin – et dårlig veivalg

13. desember 2018

Arbeiderpartiet har signalisert at de ønsker å innføre moms på alternativ medisin og terapi. Det er flere grunner til at dette ikke er noen god idé. En av dem er at det blir dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fotterapeut.

 Les mer på Nye Meninger

Les mer

Interreligiøs klimavandring 10. november

10. november 2018

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn - var velkommen til å gå sammen.

Les mer

Livssyn og Borgerlønn

14. oktober 2018

Hvert år organiseres Globaliseringskonferansen i Oslo. Dette er en konferanse som tar opp sosiale, økonomiske og økologiske spørsmål som opptar oss alle.

Borgelønn BIEN er en organisasjon som prøver å innføre en ordning med Borgerlønn i Norge. Anja Askeland har vært primus motor i denne organisasjonen siden oppstarten i 2012. Det var også hun som inviterte til dette møte hvor flere livssyn fikk anledning til å diskutere følgende:

Nestekjærlighet i praksis - Livssyn og økonomisk fordeling

 

Les mer

Kalender