helhet + toleranse

Interreligiøs klimavandring 10. november

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn – var velkommen til å gå sammen.

RUTE:

Grønland kirke
ICC-moskeen

Buddhistsamfunnet

Holistisk Forbund
St. Olav katolske domkirke
Stortinget

 

Man kan samles for klima og miljøet på tvers av tros- og livssynsgrenser!

Vi startet dagen 11.30 på Grønland kirke hvor vi ble servert suppe. Det var en hyggelig stemning og mennesker fra ulike trossamfunn snakket litt om hvor viktig det er å stå sammen.

Randi Strand, som studerer samfunnsøkonomi, hadde laget plakater som vi bar mellom hverandre på kosteskaft. Klimapilgrim hadde også sitt eget store banner som forskjellige ledere fra ulike samfunn bytte om med å bære.

På tross av at det denne dagen var lovet regn i store masser så holdt vi humøret oppe og banet oss vei på Grønlands gater opp til moskeen. Iman Farukh fortalte en del om sitt og moskeens klimaengasjement.

Deretter gikk vi til Youngstorget hvor Oslo Buddhistsenter holdt en liten appell. Det var Mutadevi Bente Kjønstad som formidlet gode ord om mindfullness og buddhisme. Buddhistene gikk for øvrig under banneret «oppmerksomhet er revolusjonerende».

Vi var også innom Oslo katolske bispedømme.

Vi var 3 stykker fra Holistisk Forbund; Solveig Nærum, Josefine van der Peet og Patrik Swanstrøm. Josefine hadde laget et fint banner med følgende innhold:

Patrik Swanstrøm holdt en klimaappell ved Møllergate 37.

***

Holistisk Forbund er et bærekraftig livssyn.

Vi tar et aktivt standpunkt til økologisk mat og økologisk landbruk. Vi mener at en økologisk måte å behandle jorden på er den beste. Både for plantenes sin del og for menneskets del.

Holistisk Forbund har et helhetsperspektiv. Med det mener vi at vi ikke kun ivaretar menneskets interesser. Vi mener at de er viktig å se på hvordan dyr, planter og mennesker fungerer sammen. Hva er det egentlig som skaper en bærekraftig tilværelse for alle?

I tillegg støtter vi opp om dyrevelferd. Hvordan dyrene har det er viktig for oss. Det er kun gjennom å se på dem som en vesentlig del av skapelsen at vi kan gi dem de forutsetningene de trenger for å leve fullverdige liv.

Tiden er inne for «det grønne skiftet». For oss innebærer dette å se ting i sammenheng, og se på hvordan mennesker innvirker på planter, på naturen og på dyr. Samtidig som vi er nødt til å se påvirkningen den andre veien; hvordan påvirker planter, dyr og naturen mennesket?

Det er store og viktige spørsmål som mange prøver å finne svar på.

Når vi støtter hverandre i disse viktige spørsmålene så tar vi et stort og viktig skritt imot det «grønne skiftet».

***

 

Vel fremme ved Stortinget var det flere som holdt appell. Kulturelle innslag ved gruppen Vaaje og en jentegruppe fra Jessheim danseskole med et moderne stykke dans. Den sterkeste oppfordringen stod nok Oslos nye biskop Kari Veiteberg for. Hun mener at tiden nå er inne, vi kan ikke vente lenger, politikere trenger å ta budskapet fra livssynsorganisasjoner og miljøorganisasjoner på alvor. Det er ikke lenger noen tid å miste.

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Barns trosfrihet - seminar på Litterturhuset

28. mars 2019

 

 

Født Fri, Hjelpekilden og Holistisk forbund inviterer til en

       seminarrekke om barns trosfrihet.

på Litteraturhuset

Les mer

Moms på alternativ medisin – et dårlig veivalg

13. desember 2018

Arbeiderpartiet har signalisert at de ønsker å innføre moms på alternativ medisin og terapi. Det er flere grunner til at dette ikke er noen god idé. En av dem er at det blir dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fotterapeut.

 Les mer på Nye Meninger

Les mer

Interreligiøs klimavandring 10. november

10. november 2018

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn - var velkommen til å gå sammen.

Les mer

Livssyn og Borgerlønn

14. oktober 2018

Hvert år organiseres Globaliseringskonferansen i Oslo. Dette er en konferanse som tar opp sosiale, økonomiske og økologiske spørsmål som opptar oss alle.

Borgelønn BIEN er en organisasjon som prøver å innføre en ordning med Borgerlønn i Norge. Anja Askeland har vært primus motor i denne organisasjonen siden oppstarten i 2012. Det var også hun som inviterte til dette møte hvor flere livssyn fikk anledning til å diskutere følgende:

Nestekjærlighet i praksis - Livssyn og økonomisk fordeling

 

Les mer

Kalender