helhet + toleranse

Interreligiøst klimanettverk i Hurdal

Interreligiøst klimanettverk er en løst sammensatt gruppe som består av tros og livssyn som ønsker å sette klima på dagsorden.

De siste tre årene har Patrik Swanstrøm vært Holistisk Forbunds representant i denne gruppen. Gruppen møtes 2 ganger i året og arbeider imellom møtene med felles markeringer i forhold til klima. Denne gangen var det Holistisk Forbund sin tur å være vertskap for møtet og siden Patrik bor i Hurdal Økolandsby så valgte man å forlegge besøket dit.

Hurdal Økolandsby er Norges største økolandsby med ca 100 voksne og 40 barn. Økolandsbyen er blitt bygget opp med flotte økologiske hus med solceller på taket de siste 5 år.

Økolandsbyen har mange flotte tiltak som har sprunget ut fra beboerinitiativ. Ingvild Forbord fortalte om Andelslandbruket på gården. Over 100 andelshavere har mulighet til å plukke ferske økologiske grønnsaker gjennom hele sommeren. Man får da «høstemelding» på mail om hva man kan høste på åkeren. Og her finnes det en utrolig variasjon av grønnsaker.

Deltakerne i interreligiøst klimanettverk fikk en god innblikk i de ulike prosjektene som blir bedrevet og fikk også hilse på den økologiske gartneren Piet Vijverberg fra Nederland. Gresskarene har vokst seg kjempedigre men hadde allerede blitt høstet og lagt på loftet på stabburet.

Etter omvisningen så gikk gruppen til Fremtidssmia næringssenter. Dette er en grendeskole som er blitt ombygget til å huse kaffeen Kjøkkenhagen, et bakeri og diverse andre nyoppstartede initiativ. På møterommet fikk vi også besøk av Simen Torp som er en av grunnleggerne av Hurdal Økolandsby. Han fortalte om grunntankene i økolandsbyen og om at man i Hurdal har lagt seg på en litt mer mainstream variant, hvor beboere ikke er nødt til å sverge til en spesiell måte å leve sitt liv på. Fellesskapet er det som utmerker økolandsbyen.

Griet Julianus som er beboer i økolandsbyen serverte deilig bacalao suppe med økologisk brød fra bakeriet.

Deretter så åpnet leder Einar Tjelle fra den norske kirke møtet for klimanettverket. Her var det representanter fra muslimsk dialog nettverk, kirkens nødhjelp, katolikkene, buddhistene og sikhene. Hver og en fikk anledning til å fortelle om hva som opptar dem i forhold til klimaspørsmålet. 6 av representantene skal reise til COP24 (FNs klimamøte i Polen).

Interreligiøs klimavandring 10. november

9. november kommer ulike kristne organisasjoner til å arrangere Rettferdskonferansen. Den interreligiøse klimavandringen er tenkt som en del av denne helgen. Målet med årets religiøse klimavandring er å skape momentum i forkant av klimatoppmøtet i Polen i desember. Vi ønsker å samle mennesker på tvers av religioner og livssyn og vise at vi vil ta vare på kloden vår og at vi forventer handling fra politikerne. Kampen for klimarettferdighet binder oss sammen å tvers av uenigheter og ulikheter. Det haster å stoppe klimaendringene, og samarbeid er en viktig del av løsningen.

Forslag til rute: Buddhistisk Senter på Grønland, Moskeen i Urtegata, Human-Etisk Forbunds lokaler i Storgata, Synagogen på St. Hanshaugen, St. Olavskirken. Vi ender opp ved Stortinget hvor det blir appeller av noen som har vært med på vandringen. Det blir satt opp en scene utenfor Stortinget. Tenkt tidspunkt for klimavandringen er kl. 12-14 Lørdag 10. november.

Patrik Swanström fortalte at grønne begravelser, dvs bærekraftige begravelser er noe som opptar ham. Han fikk også en positiv tilbakemelding fra Ghulam Abbas i Muslimsk dialog nettverk som er opptatt av det samme.

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Holistisk Forbund satser på sine ritualledere

11. oktober 2018

Hvert år arrangerer Forbundet rituallederkurs i mars og i oktober. Holistisk Forbund inviterer både gamle og nye til våre kurs. Dette gjør at erfarne ritualledere kan dele med seg av sin erfaring til den som ønsker å gå inn i rollen.

6.-7. oktober ble kurset arrangert i Hurdal. Hele 11 deltakere møtte opp, hvorav 7 er ritualledere og 4 er ritualstudenter. (3 kom med fly og ble hentet på Gardermoen)

Det er kun blitt arrangert 2 dagers kurs en gang tidligere. Ønske om å ha et lenger kurs har kommet både fra ritualledere og fra kursholdere. I år har også Forbundet profesjonalisert sitt opplegg i forhold til spesifikke kursmoduler. Dette var første gang opplegget ble satt ut i praksis.

Les mer

Interreligiøst klimanettverk i Hurdal

24. september 2018

Interreligiøst klimanettverk er en løst sammensatt gruppe som består av tros og livssyn som ønsker å sette klima på dagsorden.

De siste tre årene har Patrik Swanstrøm vært Holistisk Forbunds representant i denne gruppen. Gruppen møtes 2 ganger i året og arbeider imellom møtene med felles markeringer i forhold til klima. Denne gangen var det Holistisk Forbund sin tur å være vertskap for møtet og siden Patrik bor i Hurdal Økolandsby så valgte man å forlegge besøket dit.

Les mer

alternativ behandling - en mer nyansert debatt trengs

5. september 2018

Lege Kaveh Rashidi ga i Aftenposten fredag 31/8 råd til alternative behandlere om hvordan forebygge unødig skade.

Les mer

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Ny personvernlov

13. mars 2018

Fra og med 25. mai blir det starten på en ny personvernlov i Norge.

 

Den nye loven blir kalt for GDPR General Data Protection Regulation. Mer om den nye loven finner du på datatilsynet.no. 

 

Les mer

Kalender

Holistisk Konfirmasjon

1. mars 2019

Påmeldingen til neste års konfirmasjon er i gang.   Du kan lese mer om arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/601350523547099/