helhet + toleranse

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE?

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

Fredag 1. Juli 2016 inngår det utenlandske brudeparet, Elizabeth Escobar og Michael Eric Ramos ekteskap på Alexandra Hotell i Loen. Hva er det som får et brudepar til å komme helt fra Canada og USA for å gifte seg? Ja, norsk natur og fjordcruise kan friste mang et utenlandsk par, men for Elizabeth og Michael ble det en ekstra gledelig overraskelse da deres islandsk bryllupsplanlegger fant ut at de kunne få en skreddersydd holistisk vielse som ramme rundt den store dagen. Holisme betyr helhet – at mennesker, dyr og natur er en del av den samme universelle helhet.

 

Holistisk Forbund (http://www.holistisk-forbund.no/) som er en livssynsorganisasjon uten dogmer og trossystem, er trolig den eneste livssynsorganisasjonen i verden som tilbyr gifteklare par en holistisk vielsesseremoni som er tilpasset parets personlige ønsker og  livssyn[1]. Tros- og livssynsfriheten blir derfor tatt på alvor:  i samtaler med rituallederen kan brudeparet fritt dele sine åndelige opplevelser og trosoppfatninger, og forvente at dette blir respektert og tatt hensyn til i seremonien. Holistiske vielsen forsøker å legge til rette for at alle som er til stede skal føle seg inkludert. Særlig viktig er dette dersom paret eller de som deltar på seremonien, har tilknytning til ulike tros- eller livssynsamfunn.

 

Vielsesritualet blir skreddersydd med hensyn til temaer, sanger og ytre rammer, og ritual-lederen sørger for at ekteskapet blir inngått i henhold til forbundets vedtekter og norsk lov. Ofte foregår vigselen ute i naturen og på steder som betyr noe spesielt for brudeparet. Holistiske vigslere  har eksempelvis hatt vielse på danskebåten med ”Elvis-bryllup”, under Norway Cup og  i en nedlagt klosterkirke.

 

Elizabeth og Michael valgte altså å komme til Norge for en enkel holistisk vielse med Tor Andersen som vigsler. Og etter brudeparets ønsker skal vielsen skje på Alexandra hotell, http://www.alexandra.no/no/framside.aspx i Loen en tidlig morgenstund (klokken 0800) før de skal videre for å nyte hverandre og storslått natur i norske fjorder.

 

Pressen er hjertelig velkommen til å overvære den holistiske vielsen.

[1] Noen profesjonelle bryllupsplanleggere tilbyr det de kaller ”holistic ceremony,” som i praksis betyr at de ordner med en vigsler som følger det aktuelle tro-eller livssynssamfunnets liturgi og at rammen forøvrig kan være holistisk.

 

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

seminar om Holistisk Pedagogikk

14. oktober 2017

Vi har gleden av å få en av de store pionerene innenfor Holistisk Pedagogikk til Norge.

Jack Miller  er professor ved Toronto Universitet og har skrevet mer en dussinet bøker holitisk pedagogikk.

Han deler med seg av sine tanker om holistisk pedagogikk.

Forbundet for Holistisk Pedagogikk er blitt startet av Carina Harsund og har som formål å kunne opprette skoler i Norge som er tuftet på Holistisk Pedagogikk.

Hurdal holistiske skoleprosjekt er et foreldrebasert initiativ som prøver å starte Norges første skole som baserer seg på Holistisk Pedagogikk.

Les mer

Uetisk journalistikk i TV2

20. april 2017

TV-programmet Helsekontrollen sendte et program 31. mars med hensikten å mistenkeliggjøre alternativ medisin. Man benyttet seg av en barneskuespiller for å lure den alternative behandleren til å stille en diagnose på feilaktig grunnlag. Det vil si man benyttet seg av en mindreårig for å lage en falsk situasjon. Vi synes dette er uredelig av TV2. Denne typen journalistikk forsterker den populistiske trenden i dagens nyhetsbilde, og skaper følelsesmessige problemer for alle dem som er berørt. Hvis man forventer etiske retningslinjer fra alternative behandlere burde man selv følge noen, og vi henviser til pressens Vær varsom plakat.

Les mer

Vielse på Oslo Rådhus

14. januar 2017

Da har vi fått tillatelse til å foreta vielser på 0slo Rådhus.

Holistisk Forbund, Humanforbundet og Human Etisk Forbund har fått denne muligheten.

Munchsalen tilbyr veldig flotte omgivelser.

Hvis du ønsker å reservere vielse hos oss se mer under Ritualer.

Se mer her:

Rapport om komplementær medisin

31. august 2016

Fritt Helsevalg har laget en rapport om komplementærmedisin.

Noen konklusjoner:
Den røde tråden i gode sykdomsforløp er samarbeidet
mellom skolemedisinen og
behandling fra alternative behandlere.

Historier fra pasienter inneholder ofte negative kommentarer rundt
skolemedisinerenes tidsbruk, de føler ikke at leger
/sykepleiere har tid til dem grunnet stort tidspress

Pasientene valgte ofte alternativ behandling etter
manglende diagnose og/eller
oppfølging fra fastlege/legeteam

 http://fritthelsevalg.no/rapport-implementering-tradisjonell-komplementaermedisin-norsk-helsevesen/

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE?

28. juni 2016

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

Les mer

Kalender

3. mars 2018

Rituallederkurs

27. februar 2018, 17.30 – 26. mai 2018

Oppstart Holistisk Konfirmasjon - Oslo Unity Senter, Møllergate 23, Youngstorget