helhet + toleranse

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE?

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

Fredag 1. Juli 2016 inngår det utenlandske brudeparet, Elizabeth Escobar og Michael Eric Ramos ekteskap på Alexandra Hotell i Loen. Hva er det som får et brudepar til å komme helt fra Canada og USA for å gifte seg? Ja, norsk natur og fjordcruise kan friste mang et utenlandsk par, men for Elizabeth og Michael ble det en ekstra gledelig overraskelse da deres islandsk bryllupsplanlegger fant ut at de kunne få en skreddersydd holistisk vielse som ramme rundt den store dagen. Holisme betyr helhet – at mennesker, dyr og natur er en del av den samme universelle helhet.

 

Holistisk Forbund (http://www.holistisk-forbund.no/) som er en livssynsorganisasjon uten dogmer og trossystem, er trolig den eneste livssynsorganisasjonen i verden som tilbyr gifteklare par en holistisk vielsesseremoni som er tilpasset parets personlige ønsker og  livssyn[1]. Tros- og livssynsfriheten blir derfor tatt på alvor:  i samtaler med rituallederen kan brudeparet fritt dele sine åndelige opplevelser og trosoppfatninger, og forvente at dette blir respektert og tatt hensyn til i seremonien. Holistiske vielsen forsøker å legge til rette for at alle som er til stede skal føle seg inkludert. Særlig viktig er dette dersom paret eller de som deltar på seremonien, har tilknytning til ulike tros- eller livssynsamfunn.

 

Vielsesritualet blir skreddersydd med hensyn til temaer, sanger og ytre rammer, og ritual-lederen sørger for at ekteskapet blir inngått i henhold til forbundets vedtekter og norsk lov. Ofte foregår vigselen ute i naturen og på steder som betyr noe spesielt for brudeparet. Holistiske vigslere  har eksempelvis hatt vielse på danskebåten med ”Elvis-bryllup”, under Norway Cup og  i en nedlagt klosterkirke.

 

Elizabeth og Michael valgte altså å komme til Norge for en enkel holistisk vielse med Tor Andersen som vigsler. Og etter brudeparets ønsker skal vielsen skje på Alexandra hotell, http://www.alexandra.no/no/framside.aspx i Loen en tidlig morgenstund (klokken 0800) før de skal videre for å nyte hverandre og storslått natur i norske fjorder.

 

Pressen er hjertelig velkommen til å overvære den holistiske vielsen.

[1] Noen profesjonelle bryllupsplanleggere tilbyr det de kaller ”holistic ceremony,” som i praksis betyr at de ordner med en vigsler som følger det aktuelle tro-eller livssynssamfunnets liturgi og at rammen forøvrig kan være holistisk.

 

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Landsmøte 2018

3. juni 2018

Vel møtt til årets Landsmøte.

Det blir i år på Håndverkeren, Oldermannssalen, Rosenkrantzgate 7 i Oslo.

Kl. 11-17.

 

Sakspapirer og ytterligere info finner du her:

 

http://www.holistisk-forbund.no/landsmote-2018

Les mer

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Ny personvernlov

13. mars 2018

Fra og med 25. mai blir det starten på en ny personvernlov i Norge.

 

Den nye loven blir kalt for GDPR General Data Protection Regulation. Mer om den nye loven finner du på datatilsynet.no. 

 

Les mer

Livssynsåpent bare for de med kristent livssyn?

26. februar 2018

Denne kommentaren fra 3 livssyn ble publisert i Vårt lands verdidebatt 26. februar

 

Les mer

Uetisk journalistikk i TV2

20. april 2017

TV-programmet Helsekontrollen sendte et program 31. mars med hensikten å mistenkeliggjøre alternativ medisin. Man benyttet seg av en barneskuespiller for å lure den alternative behandleren til å stille en diagnose på feilaktig grunnlag. Det vil si man benyttet seg av en mindreårig for å lage en falsk situasjon. Vi synes dette er uredelig av TV2. Denne typen journalistikk forsterker den populistiske trenden i dagens nyhetsbilde, og skaper følelsesmessige problemer for alle dem som er berørt. Hvis man forventer etiske retningslinjer fra alternative behandlere burde man selv følge noen, og vi henviser til pressens Vær varsom plakat.

Les mer

Kalender

Holistisk Konfirmasjon

1. mars 2019

Påmeldingen til neste års konfirmasjon er i gang.   Du kan lese mer om arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/601350523547099/