helhet + toleranse

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE?

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

Fredag 1. Juli 2016 inngår det utenlandske brudeparet, Elizabeth Escobar og Michael Eric Ramos ekteskap på Alexandra Hotell i Loen. Hva er det som får et brudepar til å komme helt fra Canada og USA for å gifte seg? Ja, norsk natur og fjordcruise kan friste mang et utenlandsk par, men for Elizabeth og Michael ble det en ekstra gledelig overraskelse da deres islandsk bryllupsplanlegger fant ut at de kunne få en skreddersydd holistisk vielse som ramme rundt den store dagen. Holisme betyr helhet – at mennesker, dyr og natur er en del av den samme universelle helhet.

 

Holistisk Forbund (http://www.holistisk-forbund.no/) som er en livssynsorganisasjon uten dogmer og trossystem, er trolig den eneste livssynsorganisasjonen i verden som tilbyr gifteklare par en holistisk vielsesseremoni som er tilpasset parets personlige ønsker og  livssyn[1]. Tros- og livssynsfriheten blir derfor tatt på alvor:  i samtaler med rituallederen kan brudeparet fritt dele sine åndelige opplevelser og trosoppfatninger, og forvente at dette blir respektert og tatt hensyn til i seremonien. Holistiske vielsen forsøker å legge til rette for at alle som er til stede skal føle seg inkludert. Særlig viktig er dette dersom paret eller de som deltar på seremonien, har tilknytning til ulike tros- eller livssynsamfunn.

 

Vielsesritualet blir skreddersydd med hensyn til temaer, sanger og ytre rammer, og ritual-lederen sørger for at ekteskapet blir inngått i henhold til forbundets vedtekter og norsk lov. Ofte foregår vigselen ute i naturen og på steder som betyr noe spesielt for brudeparet. Holistiske vigslere  har eksempelvis hatt vielse på danskebåten med ”Elvis-bryllup”, under Norway Cup og  i en nedlagt klosterkirke.

 

Elizabeth og Michael valgte altså å komme til Norge for en enkel holistisk vielse med Tor Andersen som vigsler. Og etter brudeparets ønsker skal vielsen skje på Alexandra hotell, http://www.alexandra.no/no/framside.aspx i Loen en tidlig morgenstund (klokken 0800) før de skal videre for å nyte hverandre og storslått natur i norske fjorder.

 

Pressen er hjertelig velkommen til å overvære den holistiske vielsen.

[1] Noen profesjonelle bryllupsplanleggere tilbyr det de kaller ”holistic ceremony,” som i praksis betyr at de ordner med en vigsler som følger det aktuelle tro-eller livssynssamfunnets liturgi og at rammen forøvrig kan være holistisk.

 

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Moms på alternativ medisin – et dårlig veivalg

13. desember 2018

Arbeiderpartiet har signalisert at de ønsker å innføre moms på alternativ medisin og terapi. Det er flere grunner til at dette ikke er noen god idé. En av dem er at det blir dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fotterapeut.

 Les mer på Nye Meninger

Les mer

Interreligiøs klimavandring 10. november

10. november 2018

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn - var velkommen til å gå sammen.

Les mer

Livssyn og Borgerlønn

14. oktober 2018

Hvert år organiseres Globaliseringskonferansen i Oslo. Dette er en konferanse som tar opp sosiale, økonomiske og økologiske spørsmål som opptar oss alle.

Borgelønn BIEN er en organisasjon som prøver å innføre en ordning med Borgerlønn i Norge. Anja Askeland har vært primus motor i denne organisasjonen siden oppstarten i 2012. Det var også hun som inviterte til dette møte hvor flere livssyn fikk anledning til å diskutere følgende:

Nestekjærlighet i praksis - Livssyn og økonomisk fordeling

 

Les mer

Holistisk Forbund satser på sine ritualledere

11. oktober 2018

Hvert år arrangerer Forbundet rituallederkurs i mars og i oktober. Holistisk Forbund inviterer både gamle og nye til våre kurs. Dette gjør at erfarne ritualledere kan dele med seg av sin erfaring til den som ønsker å gå inn i rollen.

6.-7. oktober ble kurset arrangert i Hurdal. Hele 11 deltakere møtte opp, hvorav 7 er ritualledere og 4 er ritualstudenter. (3 kom med fly og ble hentet på Gardermoen)

Det er kun blitt arrangert 2 dagers kurs en gang tidligere. Ønske om å ha et lenger kurs har kommet både fra ritualledere og fra kursholdere. I år har også Forbundet profesjonalisert sitt opplegg i forhold til spesifikke kursmoduler. Dette var første gang opplegget ble satt ut i praksis.

Les mer

Interreligiøst klimanettverk i Hurdal

24. september 2018

Interreligiøst klimanettverk er en løst sammensatt gruppe som består av tros og livssyn som ønsker å sette klima på dagsorden.

De siste tre årene har Patrik Swanstrøm vært Holistisk Forbunds representant i denne gruppen. Gruppen møtes 2 ganger i året og arbeider imellom møtene med felles markeringer i forhold til klima. Denne gangen var det Holistisk Forbund sin tur å være vertskap for møtet og siden Patrik bor i Hurdal Økolandsby så valgte man å forlegge besøket dit.

Les mer

Kalender

Virksomhetsplan seminar

9. februar 2019

Målsetting med seminaret er å arbeide frem en ny virksomhetsplan for Holistisk forbund for neste styreperiode. Åpning med kort presentasjonsrunde og informasjon om dagen Status, hva har vi fått til i forbundet, hvordan er utviklingen og hvilke hovedområder har vi jobbet med de siste årene. Personlig refleksjon om eget bidrag inn i seminaret; Hva vil du vi skal oppnå? Vi jobber med de fire hovedsatsningsområdene for forbundet og kommer med konkrete tiltak som medlemmer ønsker at forbundet skal jobbe med. Oppsummering av dagen og veien videre. Det serveres lunsj til deltakerne For å vite hvor mange vi blir ønsker vi en påmelding til seminaret, frist for dette er den 3. februar. Påmelding gjør du her: https://www.zubarus.com/signup.php?eventId=2013

Oppstartsmøte Hedemark Lokallag

28. januar 2019

Velkommen til orienteringsmøte og etablering av Hedmark lokallag, Holistisk Forbund. Åpent for alle som vil vite mer eller er medlem og vil være med i lokallagsgruppen. Holistisk Forbunds leder, Kari Bansal, kommer og hjelper oss i gang. Lett servering, gratis adgang. Påmelding ved å registrere deg som DELTAR her i arrangementet. Velkommen :-) Tonergarden, Tonerroa 171, 2133 Gardvik. Nord-Odal. Her finner du frem: http://tonergarden.no/besoeksinfo1/   https://www.facebook.com/events/209464176648239/

Landsmøte 2019

27. april 2019

Hovedstyret har valgt å fremskynde landsmøtet. Juni er en travel måned for mange, og vi håper at flere kan møte når vi tar landsmøtet i slutten av april i stedet. Kl. 17.00, rett etter landsmøtet, inviterer vi landsmøtedeltakerne og andre interesserte til åpent møte med foredrag av Jan A. Bugge. Han er opptatt av hvordan vi kan bruke både gammel og ny innsikt for å løse morgendagens helseutfordringer. Trengs et nytt syn på «virkeligheten»? Er det slik at vi er en del av en helhet større enn oss selv; at alt henger sammen med alt i et enormt puslespill? Tittel på foredraget er: Gårsdagens paranormale fenomener blir morgendagens vitenskap

Ønsker for min gravferd

10. februar 2019

Seminar i Oslo, søndag 10.februar kl. 11.00 til 15.00 Ønsker for egen gravferd Holistisk forbund har utarbeidet et dokument som kan benyttes for å skrive ned ønsker for egen holistiske gravferd. Vi inviterer medlemmer til seminar om hvordan forbundet skal bidra til at medlemmer kan forme en gravferd for seg selv i tråd med egne ønsker. Aktuelle spørsmål vi ønsker å få belyst i seminaret er:          Hvilket individuelt innhold i gravferden ønsker våre medlemmer? Kan det by på utfordringer dersom de pårørende har et annen livssyn enn det holistiske? Hvordan sikrer vi at vi som HoF-medlemmer får den gravferden vi ønsker, og at våre pårørende er godt nok informert om våre ønsker og respekterer disse? Seminarene er gratis. Vi dekker reiseutgifter, i henhold til vårt reglement, for dem som får høye kostnader ved å reise til Oslo. Påmelding til begge seminaret: holistiskforbund a gmail.com eller tlf: 469 02 401.

Ny virksomhetsplan

9. februar 2019

Holistisk forbund skal utarbeide en virksomhetsplan, eller handlingsplan, for perioden 2019 – 2020.   Vi ønsker å få til mer aktivitet rundt om i landet og å bli mer synlig i samfunnsdebatten. Vil du være med å bidra til å utforme hva forbundet skal prioritere i tiden fremover? Da er du hjertelig velkommen til seminaret om ny virksomhetsplan.   Mer informasjon om program vil bli sent ut i starten av januar.