helhet + toleranse

Medlemsskap

Holistisk Forbund har to typer medlemskap:

  • hovedmedlem (ikke medlem av annet trossamfunn)
  • støttemedlem (kan være medlem av et annet trossamfunn)

Vi får statsstøtte i forhold til hvor mange hovedmedlemmer vi har.

Kontingentsatser

  • Medlemskap hovedmedlem og støttemedlem: 300 kr
  • Frivillig lavinntektskontingent: 150 kr
  • Barn og ungdom opp til 26 år betaler ikke kontingent dersom de voksne i husstanden er hovedmedlemmer: 0 kr
  • Kontingent som inngår i husstand med annet medlem: 50 kr

Manglende innbetaling av medlemskontingent får ingen konsekvenser for medlemskapet tilhovedmedlemmene, men vedkommende mister muligheten til å stemme på landsmøtet.

Innmelding i Holistisk Forbund

Utmelding fra Holistisk Forbund

 

 

Nå har den norske kirken gjort det enklere for deg å melde deg ut.

Sjekk medlemskap eller meld deg ut her!

 

Dersom du ønsker å melde deg ut av Statskirken, finner du skjema her:
DnK-Utmelding.pdf

Du  finner vår Informasjonsbrosjyre ved å klikke på linken under:
Holistisk Forbund Brosjyre_Nov06.pdf

Nyheter & uttalelser

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Ny personvernlov

13. mars 2018

Fra og med 25. mai blir det starten på en ny personvernlov i Norge.

 

Den nye loven blir kalt for GDPR General Data Protection Regulation. Mer om den nye loven finner du på datatilsynet.no. 

 

Les mer

Livssynsåpent bare for de med kristent livssyn?

26. februar 2018

Denne kommentaren fra 3 livssyn ble publisert i Vårt lands verdidebatt 26. februar

 

Les mer

Møte med kulturministeren 15-02-18

15. februar 2018

Hvert år blir medlemsorganisasjonene i STL innvitert til Kulturministeren.

I år var det Trine Skei Grande som innviterte og leder Kari Bansal deltok for Holistisk Forbund.

Holistisk Forbund hadde på forhånd spilt inn at vi ønsket å ta opp dette med Barns Trosfrihet.

Kari Bansal holdt et innlegg på møtet.

for å lese innlegget følg linken her

 

seminar om Holistisk Pedagogikk

14. oktober 2017

Vi har gleden av å få en av de store pionerene innenfor Holistisk Pedagogikk til Norge.

Jack Miller  er professor ved Toronto Universitet og har skrevet mer en dussinet bøker holitisk pedagogikk.

Han deler med seg av sine tanker om holistisk pedagogikk.

Forbundet for Holistisk Pedagogikk er blitt startet av Carina Harsund og har som formål å kunne opprette skoler i Norge som er tuftet på Holistisk Pedagogikk.

Hurdal holistiske skoleprosjekt er et foreldrebasert initiativ som prøver å starte Norges første skole som baserer seg på Holistisk Pedagogikk.

Les mer

Kalender

Landsmøte 2018

3. juni 2018

Vel møtt til årets Landsmøte. Det blir i år på Håndverkeren, Oldermannssalen, Rosenkrantzgate 7 i Oslo. Kl. 11-17. Sakspapirer og ytterligere info finner du her: http://www.holistisk-forbund.no/landsmote-2018