helhet + toleranse

Ritualer

Gravferd

En verdig avskjed

Døden og sorgen er en naturlig del av våre liv, og gjennom å akseptere dette kan vi få en ny dimensjon i livet.

En begravelse i regi av Holistisk Forbund har tre hovedhensyn:

 • det er en sjel som skal gå videre.

 • de pårørende skal få uttrykke sin sorg.

 • det er en kropp som skal tas vare på.

Begravelsen kan finne sted der dere ønsker så langt det er praktisk mulig. Ritualet kan eksempelvis finne sted i et kapell, i en park, i naturen eller andre egnede steder i samsvar med norsk lov.

Hvis ønskelig kan ritualet også endre navn fra begravelse til f.eks. minnefeiring eller minnestund.

Ritualet kan forløpe på følgende måte:

 • tekst/dikt og musikk pårørende velger

 • minnetale

 • hilsener

 • avslutningstale

Et gravferdsrituale kan gi deg en mulighet til å bearbeide sorgen over å ha mistet en av dine kjære.

 

Eksempel på

Gangen i gravferd

 

 1. Åpning
 2. Musikk
 3. Minnetale
 4. Musikk
 5. Pårørendes bidrag
 6. Musikk
 7. Trøste, gi mening (HOFs bidrag)
 8. Musikk
 9. Kiste bæres ut, senkes, begravelsesfølge, jordfestelse
 10. Minnestund

 

Del på sosiale medier

Ønsker du begravelse?

Ring oss på telefon

41 28 00 47

Nyheter & uttalelser

Landsmøte 2018

3. juni 2018

Vel møtt til årets Landsmøte.

Det blir i år på Håndverkeren, Oldermannssalen, Rosenkrantzgate 7 i Oslo.

Kl. 11-17.

 

Sakspapirer og ytterligere info finner du her:

 

http://www.holistisk-forbund.no/landsmote-2018

Les mer

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Ny personvernlov

13. mars 2018

Fra og med 25. mai blir det starten på en ny personvernlov i Norge.

 

Den nye loven blir kalt for GDPR General Data Protection Regulation. Mer om den nye loven finner du på datatilsynet.no. 

 

Les mer

Livssynsåpent bare for de med kristent livssyn?

26. februar 2018

Denne kommentaren fra 3 livssyn ble publisert i Vårt lands verdidebatt 26. februar

 

Les mer

Uetisk journalistikk i TV2

20. april 2017

TV-programmet Helsekontrollen sendte et program 31. mars med hensikten å mistenkeliggjøre alternativ medisin. Man benyttet seg av en barneskuespiller for å lure den alternative behandleren til å stille en diagnose på feilaktig grunnlag. Det vil si man benyttet seg av en mindreårig for å lage en falsk situasjon. Vi synes dette er uredelig av TV2. Denne typen journalistikk forsterker den populistiske trenden i dagens nyhetsbilde, og skaper følelsesmessige problemer for alle dem som er berørt. Hvis man forventer etiske retningslinjer fra alternative behandlere burde man selv følge noen, og vi henviser til pressens Vær varsom plakat.

Les mer

Kalender

Holistisk Konfirmasjon

1. mars 2019

Påmeldingen til neste års konfirmasjon er i gang.   Du kan lese mer om arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/601350523547099/