helhet + toleranse

Ritualer

Gravferd

En verdig avskjed

Døden og sorgen er en naturlig del av våre liv. Gjennom å akseptere dette, kan vi få en ny dimensjon i livet.

En gravferd i regi av Holistisk Forbund har tre hovedhensyn:

 • Det er en sjel som skal gå videre.

 • De pårørende skal få uttrykke sin sorg.

 • Det er en kropp som skal tas vare på.

Gravferden kan finne sted der dere ønsker det, så langt det er praktisk mulig. Ritualet kan eksempelvis finne sted i et kapell, i en park, i naturen eller andre egnede steder i samsvar med norsk lov.

Hvis ønskelig kan ritualet også endre navn fra gravferd til for eksempel minnefeiring eller minnestund.

Ritualet kan forløpe på følgende måte:

 • Tekst/dikt og musikk pårørende velger

 • Minnetale

 • Hilsener

 • Avslutningstale

Et gravferdsritual kan gi deg en mulighet til å bearbeide sorgen over å ha mistet en av dine kjære.

Eksempel på gangen i gravferd:

 1. Åpning
 2. Musikk
 3. Minnetale
 4. Musikk
 5. Pårørendes bidrag
 6. Musikk
 7. Trøste, gi mening (HOFs bidrag)
 8. Musikk
 9. Kisten bæres ut, senkes, gravferdsfølge, jordfestelse
 10. Minnestund

 

Del på sosiale medier

Ønsker for min holistiske gravferd.

Vi har laget et dokument hvor du som medlem har anledning til å skrive ned noen av de ønskene du har for din gravferd.

Vi foreslår at du skriver ut dokumentet i ro og mak. Du fyller deretter ut det som passer for deg. Så kan du sende inn et eksemplar til Holistisk Forbund og beholde et eksemplar selv.

 

 

Ønsker du gravferd?

Ring oss på telefon

41 28 00 47

Nyheter & uttalelser

Barns trosfrihet

24. april 2019

Samfunnsdebatt på Litteraturhuset.

Holistisk forbund ønsker sammen med Hjelpekilden og stiftelsen Født Fri å invitere til en viktig samfunnsdebatt om barns trosfrihet på Litteraturhuset 28. mars, 4. april og 11. april. På de tre kveldene vil vi se nærmere på det menneskerettslige perspektivet, «Hvem eier barnets tro og tanker?», det psykologiske perspektivet, «Kan tro krenke barn?» og det teologiske perspektivet, «Hvem bestemmer hva barn skal tro?» Deltagere til innlegg og paneldebatt kommer fa Redd Barna, Unicef, Modum Bad, i tillegg til forskere, samfunnsdebattanter og forfattere.

Event på facebook:

Hvem eier barnets tro og tanker?

https://www.facebook.com/events/2313304212285125/

Kan tro krenke barn?

https://www.facebook.com/events/552775818558555/

Hvem bestemmter hva barn skal tro?

 

Les mer

Barns trosfrihet - seminar på Litterturhuset

28. mars 2019

 

 

Født Fri, Hjelpekilden og Holistisk forbund inviterer til en

       seminarrekke om barns trosfrihet.

på Litteraturhuset

Les mer

Moms på alternativ medisin – et dårlig veivalg

13. desember 2018

Arbeiderpartiet har signalisert at de ønsker å innføre moms på alternativ medisin og terapi. Det er flere grunner til at dette ikke er noen god idé. En av dem er at det blir dyrere for dem som har stor helsemessig gevinst av behandling hos kiropraktor, akupunktør eller fotterapeut.

 Les mer på Nye Meninger

Les mer

Interreligiøs klimavandring 10. november

10. november 2018

HVORFOR: Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig, og det haster å omsette ord til handling. I 2015 kjempet vi sammen for en klimaavtale i Paris, og nå må den følges opp i handling, i Norge, i verden og i våre ulike tros- og livssynssamfunn. På tvers av religiøse skillelinjer har vi et felles engasjement og står sammen for en rettferdig løsning på klimaproblemet. 

  Alle – uavhengig av tro og livssyn - var velkommen til å gå sammen.

Les mer

Livssyn og Borgerlønn

14. oktober 2018

Hvert år organiseres Globaliseringskonferansen i Oslo. Dette er en konferanse som tar opp sosiale, økonomiske og økologiske spørsmål som opptar oss alle.

Borgelønn BIEN er en organisasjon som prøver å innføre en ordning med Borgerlønn i Norge. Anja Askeland har vært primus motor i denne organisasjonen siden oppstarten i 2012. Det var også hun som inviterte til dette møte hvor flere livssyn fikk anledning til å diskutere følgende:

Nestekjærlighet i praksis - Livssyn og økonomisk fordeling

 

Les mer

Kalender