helhet + toleranse

Ritualer

Konfirmasjon

En meningsfull vei inn i voksenlivet

Et overgangsritual for ungdom på reise fra barndom mot voksenlivet. En reise for å bekrefte troen på seg selv.

Tror du det er mer mellom himmel og jord enn det du har lært på skolen? Vi tror mennesket er et fantastisk vesen av kropp, sinn sjel og ånd, som rommer mange flere muligheter enn vi oftest er klar over. Ønsker du å være med på en spennende reise og utforske noe av dette? Da er kanskje Holistisk konfirmasjon noe for deg.

Konfirmasjonen består av 9 kveldssamlinger hvor vi møter en gang pr. uke, en visjonshelg med overnatting med utesitting om natten og en vakker seremoniell avslutning med familie og venner.  

Holistisk Konfirmasjon 2019

Tirsdager i Oslo:  5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4, 7/5

Visjonshelg:  fredag 10. mai til søndag 12. mai

Seremoni:  Lørdag 25. mai

 

 

Datoer 2018 i Oslo:

Tirsdager 17.15-20.00
27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 8/5

Undervisning vil foregår i Oslo på:
Unity Senter, Møllergate 23

Visjonshelg:  fredag 11. mai til søndag 13. mai

Seremoni:  Lørdag 26. mai

Gjesteveiledere kommer for å dele av sine erfaringer om forskjellige tema. Vi møtes i dialog, lek og øvelser. Ingen forteller hva som er rett eller galt, ingen sannheter blir servert. Vi inviterer til en reise hvor du kan tenke, føle og oppleve. Hva som føles sant for deg, kan bare du vite.

Temaer er holistisk filosofi og etikk, åndelighet og åndelige opplevelser, energiforståelse og drømmetydning, kulturelt og etnisk mangfold, menneskerettigheter, miljøvern og dyrevelferd, spiritualitet og vitenskap, identitet og seksualitet, rus og avhengighet og alternativ behandling.

Egenerfaringer og indre fokus er gjennomgående hele konfirmasjonsreisen.

Vi øver på å gjøre det vi vil i stedet for det vi tror andre forventer at vi skal gjøre. Om du vil være aktiv og dele dine erfaringer og stille spørsmål er du hjertelig velkommen til det og like velkommen er du som liker best å lytte. Sammen skaper vi kveldene, helgen og seremonien. 

  • Temakveldene går fra mars til mai, med unntak av skolens ferier.
  • Utesittingshelg er i starten eller midten av mai.
  • Seremonien er en lørdag i slutten av mai.

Vi stiller ikke krav om medlemskap i forbundet, alle ungdommer mellom 14 og 16 år er hjertelig velkommen.

Pris medlem: 1 900.-

Pris ikke-medlem: 2 900.-

Visjonshelg

Ulikt de andre konfirmasjonsalternativene inngår det dessuten i det holistiske konfirmasjonsforløpet envisjonshelg som foregår ute i nauren. Her flyttes fokus fra undervisning i samfunnsaktuelle temaer tilkonfirmantgruppen og hver enkelt konfirmant. Aktiv deltakelse, egenerfaring og indre fokus ergjennomgående konfirmasjonen.

 

Se vår film om Holistisk Konfirmasjon ifra våren 2015!

Del på sosiale medier

 

Nyheter & uttalelser

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Ny personvernlov

13. mars 2018

Fra og med 25. mai blir det starten på en ny personvernlov i Norge.

 

Den nye loven blir kalt for GDPR General Data Protection Regulation. Mer om den nye loven finner du på datatilsynet.no. 

 

Les mer

Livssynsåpent bare for de med kristent livssyn?

26. februar 2018

Denne kommentaren fra 3 livssyn ble publisert i Vårt lands verdidebatt 26. februar

 

Les mer

Møte med kulturministeren 15-02-18

15. februar 2018

Hvert år blir medlemsorganisasjonene i STL innvitert til Kulturministeren.

I år var det Trine Skei Grande som innviterte og leder Kari Bansal deltok for Holistisk Forbund.

Holistisk Forbund hadde på forhånd spilt inn at vi ønsket å ta opp dette med Barns Trosfrihet.

Kari Bansal holdt et innlegg på møtet.

for å lese innlegget følg linken her

 

seminar om Holistisk Pedagogikk

14. oktober 2017

Vi har gleden av å få en av de store pionerene innenfor Holistisk Pedagogikk til Norge.

Jack Miller  er professor ved Toronto Universitet og har skrevet mer en dussinet bøker holitisk pedagogikk.

Han deler med seg av sine tanker om holistisk pedagogikk.

Forbundet for Holistisk Pedagogikk er blitt startet av Carina Harsund og har som formål å kunne opprette skoler i Norge som er tuftet på Holistisk Pedagogikk.

Hurdal holistiske skoleprosjekt er et foreldrebasert initiativ som prøver å starte Norges første skole som baserer seg på Holistisk Pedagogikk.

Les mer

Kalender

Landsmøte 2018

3. juni 2018

Vel møtt til årets Landsmøte. Det blir i år på Håndverkeren, Oldermannssalen, Rosenkrantzgate 7 i Oslo. Kl. 11-17. Sakspapirer og ytterligere info finner du her: http://www.holistisk-forbund.no/landsmote-2018