helhet + toleranse

Ritualer

Konfirmasjon

En meningsfull vei inn i voksenlivet

Et overgangsritual for ungdom på reise fra barndom mot voksenlivet. En reise for å bekrefte troen på seg selv.

Tror du det er mer mellom himmel og jord enn det du har lært på skolen? Vi tror mennesket er et fantastisk vesen av kropp, sinn sjel og ånd, som rommer mange flere muligheter enn vi oftest er klar over. Ønsker du å være med på en spennende reise og utforske noe av dette? Da er kanskje Holistisk konfirmasjon noe for deg.

Konfirmasjonen består av 9 kveldssamlinger hvor vi møter en gang pr. uke, en visjonshelg med overnatting med utesitting om natten og en vakker seremoniell avslutning med familie og venner.  

Datoer 2018 i Oslo:

Tirsdager 17.15-20.00
27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 8/5

Undervisning vil foregår i Oslo på:
Unity Senter, Møllergate 23

Visjonshelg:  fredag 11. mai til søndag 13. mai

Seremoni:  Lørdag 26. mai

Gjesteveiledere kommer for å dele av sine erfaringer om forskjellige tema. Vi møtes i dialog, lek og øvelser. Ingen forteller hva som er rett eller galt, ingen sannheter blir servert. Vi inviterer til en reise hvor du kan tenke, føle og oppleve. Hva som føles sant for deg, kan bare du vite.

Temaer er holistisk filosofi og etikk, åndelighet og åndelige opplevelser, energiforståelse og drømmetydning, kulturelt og etnisk mangfold, menneskerettigheter, miljøvern og dyrevelferd, spiritualitet og vitenskap, identitet og seksualitet, rus og avhengighet og alternativ behandling.

Egenerfaringer og indre fokus er gjennomgående hele konfirmasjonsreisen.

Vi øver på å gjøre det vi vil i stedet for det vi tror andre forventer at vi skal gjøre. Om du vil være aktiv og dele dine erfaringer og stille spørsmål er du hjertelig velkommen til det og like velkommen er du som liker best å lytte. Sammen skaper vi kveldene, helgen og seremonien. 

  • Temakveldene går fra mars til mai, med unntak av skolens ferier.
  • Utesittingshelg er i starten eller midten av mai.
  • Seremonien er en lørdag i slutten av mai.

Vi stiller ikke krav om medlemskap i forbundet, alle ungdommer mellom 14 og 16 år er hjertelig velkommen.

Pris medlem: 1 900.-

Pris ikke-medlem: 2 900.-

Visjonshelg

Ulikt de andre konfirmasjonsalternativene inngår det dessuten i det holistiske konfirmasjonsforløpet envisjonshelg som foregår ute i nauren. Her flyttes fokus fra undervisning i samfunnsaktuelle temaer tilkonfirmantgruppen og hver enkelt konfirmant. Aktiv deltakelse, egenerfaring og indre fokus ergjennomgående konfirmasjonen.

 

Se vår film om Holistisk Konfirmasjon ifra våren 2015!

Del på sosiale medier

 

Nyheter & uttalelser

seminar om Holistisk Pedagogikk

14. oktober 2017

Vi har gleden av å få en av de store pionerene innenfor Holistisk Pedagogikk til Norge.

Jack Miller  er professor ved Toronto Universitet og har skrevet mer en dussinet bøker holitisk pedagogikk.

Han deler med seg av sine tanker om holistisk pedagogikk.

Forbundet for Holistisk Pedagogikk er blitt startet av Carina Harsund og har som formål å kunne opprette skoler i Norge som er tuftet på Holistisk Pedagogikk.

Hurdal holistiske skoleprosjekt er et foreldrebasert initiativ som prøver å starte Norges første skole som baserer seg på Holistisk Pedagogikk.

Les mer

Uetisk journalistikk i TV2

20. april 2017

TV-programmet Helsekontrollen sendte et program 31. mars med hensikten å mistenkeliggjøre alternativ medisin. Man benyttet seg av en barneskuespiller for å lure den alternative behandleren til å stille en diagnose på feilaktig grunnlag. Det vil si man benyttet seg av en mindreårig for å lage en falsk situasjon. Vi synes dette er uredelig av TV2. Denne typen journalistikk forsterker den populistiske trenden i dagens nyhetsbilde, og skaper følelsesmessige problemer for alle dem som er berørt. Hvis man forventer etiske retningslinjer fra alternative behandlere burde man selv følge noen, og vi henviser til pressens Vær varsom plakat.

Les mer

Vielse på Oslo Rådhus

14. januar 2017

Da har vi fått tillatelse til å foreta vielser på 0slo Rådhus.

Holistisk Forbund, Humanforbundet og Human Etisk Forbund har fått denne muligheten.

Munchsalen tilbyr veldig flotte omgivelser.

Hvis du ønsker å reservere vielse hos oss se mer under Ritualer.

Se mer her:

Rapport om komplementær medisin

31. august 2016

Fritt Helsevalg har laget en rapport om komplementærmedisin.

Noen konklusjoner:
Den røde tråden i gode sykdomsforløp er samarbeidet
mellom skolemedisinen og
behandling fra alternative behandlere.

Historier fra pasienter inneholder ofte negative kommentarer rundt
skolemedisinerenes tidsbruk, de føler ikke at leger
/sykepleiere har tid til dem grunnet stort tidspress

Pasientene valgte ofte alternativ behandling etter
manglende diagnose og/eller
oppfølging fra fastlege/legeteam

 http://fritthelsevalg.no/rapport-implementering-tradisjonell-komplementaermedisin-norsk-helsevesen/

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE?

28. juni 2016

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

Les mer

Kalender

3. mars 2018

Rituallederkurs

27. februar 2018, 17.30 – 26. mai 2018

Oppstart Holistisk Konfirmasjon - Oslo Unity Senter, Møllergate 23, Youngstorget