helhet + toleranse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Behovet for tros- og livssynsdialog i samfunnet er viktigere enn noen sinne. Det norske samfunn er i løpet av de siste tiårene blitt svært mangfoldig. Det består av ulike etniske, religiøse og kulturelle grupper, noe som kan skape motsetninger. Samarbeidsrådet jobber derfor for å fremme dialog og gjensidig respekt mellom ulike religioner og livssyn.

Samarbeidsrådet består av 14 medlemsorganisasjoner som representerer et vidt spekter av tros- og livssynssamfunn i Norge.

I regi av Samarbeidsrådet er det en lokal dialoggruppe i hver av de største byene i Norge. I dialoggruppene møtes medlemmer fra ulike tros- og livssynssamfunn til dialog, for gjensidig berikelse. De arbeider også med lokale saker som omhandler religion og livssyn.

Holistisk Forbund har representanter som deltar i den lokale dialoggruppen i Oslo, Bergen og Stavanger.

Samarbeidsrådet har en viktig rolle i religions- og livssynspolitikken, og er aktiv høringsinstans for offentlige myndigheter i saker som berører tros- og livssynssamfunnene.

Se mer på Samarbeidsrådets hjemmeside http://trooglivssyn.no

Nyheter & uttalelser

Landsmøte 2018

3. juni 2018

Vel møtt til årets Landsmøte.

Det blir i år på Håndverkeren, Oldermannssalen, Rosenkrantzgate 7 i Oslo.

Kl. 11-17.

 

Sakspapirer og ytterligere info finner du her:

 

http://www.holistisk-forbund.no/landsmote-2018

Les mer

Blir den frie tanke forfulgt?

15. mars 2018

http://freethoughtreport.com/

Freedom of thougt report er et nettsted hvor man finner ut av hvor i verden mennesker blir diskrimenert og forfulgt.

Tankefrihetsrapporten er en unik kilde til informasjon om diskriminering og forfølgelse mot ikke-religiøse globalt sett.

Hele grupper av mennesker kan ha sine rettigheter krenket på en gang, for eksempel ved en enkelt lov eller ved en handling av hat. Det kan også være tilfeller av krenkelse av "miljørettigheter" og "økonomiske rettigheter", tom "folke rettigheter" - men grunntanken og det som driver enhver rett kommer tilbake til den enkeltes rett. Kollektiv bekymring for vårt miljø, økonomisk rettferdighet og bekymringer for hele folk er avledet fra vår individuelle menneskelighet.

Fra introduksjonen:

"Våre funn viser at det overveldende flertallet av land ikke respekterer rettighetene til humanister, ateister og ikke-religiøse."

Se mer her.

Les mer

Ny personvernlov

13. mars 2018

Fra og med 25. mai blir det starten på en ny personvernlov i Norge.

 

Den nye loven blir kalt for GDPR General Data Protection Regulation. Mer om den nye loven finner du på datatilsynet.no. 

 

Les mer

Livssynsåpent bare for de med kristent livssyn?

26. februar 2018

Denne kommentaren fra 3 livssyn ble publisert i Vårt lands verdidebatt 26. februar

 

Les mer

Uetisk journalistikk i TV2

20. april 2017

TV-programmet Helsekontrollen sendte et program 31. mars med hensikten å mistenkeliggjøre alternativ medisin. Man benyttet seg av en barneskuespiller for å lure den alternative behandleren til å stille en diagnose på feilaktig grunnlag. Det vil si man benyttet seg av en mindreårig for å lage en falsk situasjon. Vi synes dette er uredelig av TV2. Denne typen journalistikk forsterker den populistiske trenden i dagens nyhetsbilde, og skaper følelsesmessige problemer for alle dem som er berørt. Hvis man forventer etiske retningslinjer fra alternative behandlere burde man selv følge noen, og vi henviser til pressens Vær varsom plakat.

Les mer

Kalender

Holistisk Konfirmasjon

1. mars 2019

Påmeldingen til neste års konfirmasjon er i gang.   Du kan lese mer om arrangementet på facebook https://www.facebook.com/events/601350523547099/