fbpx

helhet + toleranse

Koronarefleksjoner

Koronarefleksjoner fra et holistisk ståsted

Livssynet holisme handler om å forsone seg med livets realiteter, og å prøve å se helheten i situasjonen.

Koronakrisen rammer oss alle og utfordrer tanker, følelser og forestillinger om fremtiden.

Allikevel har holister noen fordeler gjennom sitt livssyn.

For mange holister er mindfullness en viktig del av hverdagen. Vi befinner oss nå i en situasjon hvor nesten alle blir «mindfulle». Det vil si man får tid og anledning til å se over eget liv og hvordan man egentlig har det. En slik holdning kan være god å ha ved denne tid.

I tillegg så leter holister etter helheten. Krisen vi befinner oss reflekterer kanskje ikke noe stort og fantastisk. Men gjennom å huske på at alt hører sammen, at virus, dyr og mennesker har måter å samhandle på, får man kanskje en forståelse for helheten også hva det gjelder denne sykdommen.

Mange holister mediterer. Meditasjon er en måte å berolige seg selv og sine nerver på. Det er nå også mange som arrangerer felles meditasjoner på internett. Behovet for å komme sammen og å støtte hverandre står sterkt i denne tiden.

Bevissthet om helse og menneskekroppen. Mange holister har et bevisst forhold til menneskekroppen og egen helse. Mange av oss er terapeuter, eller i hvert fall meget interessert i å forstå forholdet mellom, tanker, følelser og menneskekroppen. Slik kunnskap er veldig viktig akkurat nå.

Dyrevelferd. Det at dyrene har det bra og ikke lider er vesentlig for Holistisk Forbund. I denne situasjonen vi befinner oss i er det mange fugler og andre dyr som har anledning til å boltre seg på plasser hvor menneskene ofte er. Naturen tar tilbake en del av rommet kring oss. Når det er mindre fly og biler på veiene så har mange dyr anledning til å leve mer naturlige liv.

Nyheter & uttalelser

Vi har gratis medlemskap - meld deg inn i dag og få en termokopp i velkomstgave!

17. november 2021

Kjenner du gjenklang i vårt verdigrunnlag?  Da vil vi gjerne ha deg som medlem hos oss! Er du allerede medlem og ønsker deg en kopp? - Verv en venn og få hver deres dryppsikre termokopp! Verdigrunnlag

Les mer

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

6. august 2021

 

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!

Les mer

Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling - pressemelding

3. august 2021

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Kalender