fbpx

helhet + toleranse

Koronarefleksjoner

Koronarefleksjoner fra et holistisk ståsted

Livssynet holisme handler om å forsone seg med livets realiteter, og å prøve å se helheten i situasjonen.

Koronakrisen rammer oss alle og utfordrer tanker, følelser og forestillinger om fremtiden.

Allikevel har holister noen fordeler gjennom sitt livssyn.

For mange holister er mindfullness en viktig del av hverdagen. Vi befinner oss nå i en situasjon hvor nesten alle blir «mindfulle». Det vil si man får tid og anledning til å se over eget liv og hvordan man egentlig har det. En slik holdning kan være god å ha ved denne tid.

I tillegg så leter holister etter helheten. Krisen vi befinner oss reflekterer kanskje ikke noe stort og fantastisk. Men gjennom å huske på at alt hører sammen, at virus, dyr og mennesker har måter å samhandle på, får man kanskje en forståelse for helheten også hva det gjelder denne sykdommen.

Mange holister mediterer. Meditasjon er en måte å berolige seg selv og sine nerver på. Det er nå også mange som arrangerer felles meditasjoner på internett. Behovet for å komme sammen og å støtte hverandre står sterkt i denne tiden.

Bevissthet om helse og menneskekroppen. Mange holister har et bevisst forhold til menneskekroppen og egen helse. Mange av oss er terapeuter, eller i hvert fall meget interessert i å forstå forholdet mellom, tanker, følelser og menneskekroppen. Slik kunnskap er veldig viktig akkurat nå.

Dyrevelferd. Det at dyrene har det bra og ikke lider er vesentlig for Holistisk Forbund. I denne situasjonen vi befinner oss i er det mange fugler og andre dyr som har anledning til å boltre seg på plasser hvor menneskene ofte er. Naturen tar tilbake en del av rommet kring oss. Når det er mindre fly og biler på veiene så har mange dyr anledning til å leve mer naturlige liv.

Nyheter & uttalelser

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

7. mai 2021

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

Arrangører ForUM og EAT

Formålet med dialogmøtet er å samle ulike norske aktører til en første dialog om

hva som kan være viktige løsninger for å skape et matsystem som sikrer nok og

ernæringsmessig riktig mat til alle uten å gå på bekostning av klima og miljø.

I den første delen vil sentrale personer tilknyttet FN-toppmøtet gi en introduksjon

til bærekraftige matsystem og utfordringene vi står overfor, samt prosessen videre.

Les mer

Har vi egentlig ytringsfrihet i Norge?

12. april 2021

I forbindelse med Stortingets og pressens behandling av saken om innføring av moms på alternativ behandling er det fristende å spørre om ytringsfriheten gjelder for alle?

Det er et stort engasjement blant brukere og utøvere av komplementær- og alternativ behandling (KAM) i denne saken. De fleste synes det er svært urimelig at det pålegges mva på disse helsetjenestene som allerede betales fullt ut av bruker. Mange opplever at de straffes for å ta ansvar for egen helse. Det finnes flere fora på Facebook der svært mange er frustrerte og sinte over å ha sendt pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, for så og si aldri bli publisert. De opplever at de regelrett blir sensurert. Er det virkelig tilfelle at pressen bevisst unnlater å publisere ulike innlegg som taler mot mva på KAM, eller er det en ren tilfeldighet?

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på

forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

 

Les mer

Kalender

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt?

24. august 2021, 19:00 – 24. august 2021

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Litteraturhuset tirsdag 24. august fra kl. 19.00-21.30 - begrenset antall plasser Arrangementet blir streamet til vår Hjemmeside og på vår Facebookside.