fbpx

helhet + toleranse

Landsmøte 2021

Landsmøtet Lørdag 24. april 2021 på Zoom. Kl. 11-16  

Årets landsmøte blir digitalt. 

Den digitale plattformen vi tar i bruk blir Zoom. 

Plattformen lar oss vise dokumenter på en god måte.

Påmelding gjøres gjennom internett på skjema du finner her!

Påmelding kan gjøres helt frem til 24.4 kl 10!

Hvis du er usikker på det tekniske i forhold til videokonferanse ta kontakt med sekretariatet, Victoria 97336699.

Registrering av landsmøtedelegater skjer 24/4 kl 10.45-11.00.

Hjelp til teknisk pålogging 24. april kl 10.30

Møtet er Kl. 11-16 med jevnlige pauser.

Faste poster på programmet under Landsmøtet er:

  • «det ukjente» (unikt for HoF),
  • regnskap,
  • budsjett,
  • årsmelding,
  • virksomhetsplan,
  • innkomne forslag 

Alle vi har oppdatert mailadresse til får tilsendt mail.

Hvis du ikke har oppdatert mail er det fint hvis du kan sende oss oppdatert mailadresse.

 

Dirigent på møtet er Tale Ellingvåg

 

Landsmøtet er gratis for medlemmene og ble annonsert i Holisten 2/20 i desember 2020.

Påmelding kan også skje på telefon 41 28 00 47

eller mail sekretaer(@)holisme.no

Frist for innkomne forslag er 24. mars

Vel møtt !

Nyheter & uttalelser

Har vi egentlig ytringsfrihet i Norge?

12. april 2021

I forbindelse med Stortingets og pressens behandling av saken om innføring av moms på alternativ behandling er det fristende å spørre om ytringsfriheten gjelder for alle?

Det er et stort engasjement blant brukere og utøvere av komplementær- og alternativ behandling (KAM) i denne saken. De fleste synes det er svært urimelig at det pålegges mva på disse helsetjenestene som allerede betales fullt ut av bruker. Mange opplever at de straffes for å ta ansvar for egen helse. Det finnes flere fora på Facebook der svært mange er frustrerte og sinte over å ha sendt pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, for så og si aldri bli publisert. De opplever at de regelrett blir sensurert. Er det virkelig tilfelle at pressen bevisst unnlater å publisere ulike innlegg som taler mot mva på KAM, eller er det en ren tilfeldighet?

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Holistisk Forbund tar sterkt avstand fra drapstrusler rettet mot stortingspolitiker Stensland og hans familie!

10. mars 2021

Holistisk Forbund ser det som en menneskerett å velge behandling i tråd med eget livssyn. Vi mener også det er en menneskerett å ytre seg og delta i et demokrati. Drapstrusler mot politikere som utfører sitt embete er helt og holden uakseptabelt og noe vi fordømmer på det sterkeste. 

Les mer

Landsmøte 2021

23. februar 2021

Vi anonserer at årets Landsmøte

er 24. april kl 11-16.

 

Vel møtt på Zoom!

Info legges ut på egen side

https://www.holistisk-forbund.no/landsmote-2021

Kalender