fbpx

helhet + toleranse

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

Arrangører ForUM og EAT

Formålet med dialogmøtet er å samle ulike norske aktører til en første dialog om

hva som kan være viktige løsninger for å skape et matsystem som sikrer nok og

ernæringsmessig riktig mat til alle uten å gå på bekostning av klima og miljø.

I den første delen vil sentrale personer tilknyttet FN-toppmøtet gi en introduksjon

til bærekraftige matsystem og utfordringene vi står overfor, samt prosessen videre.

– Velkommen fra ForUM Lillian Bredal

– Innledning ved Dag-Inge Ulstein, Utviklingsminister

Dag Inge holdt en god innledning om utviklingsplanen som de har fått vedtatt og er på vei til å implementere. Han var veldig klar og tydelig i sin tale. Formidlet en del om etiske problemstillinger knyttet til det å hjelpe. Bad om overseelse med at planen enda ikke har fått noen tydelige resultater. Uttrykte entusiasme overfor alle grupper som har arbeidet med temaer knyttet til matsikkerhet og matrettferdighet.

– Åpningshilsen fra Dr. Gunhild Stordalen, grunnlegger og styreleder EAT og leder av Spor 2 i FNs toppmøte om mat

Gunnhild formidlet at det har kommet mange rapporter det siste året som viser at vi ikke har kommet så langt vi ønsker, og at hun begynner å bli litt skeptisk til hvorvidt vi skal klare å stanse utfordringene. Antallet overvektig øker i verden og trenden ser ikke ut til å snu. Samtidig øker også antallet underernærte, dvs de som ikke har tilgang til et bra nok næringsinnhold. Dette er en absurd situasjon. Noen har for mye, mens andre har for lite.

Hun ser ingen tydelige tegn på at dette forandrer seg. Endringsåret som skulle ha vært 2020 håper hun nå blir i 2021. Lobbyvirksomheten gjennom EAT pågår over hele verden. Hun prøver å få folk til å stemme med; «lommebok, gaffel og stemmeseddel». Det har kommet noen positive signaler i det siste. USAs president har signalisert og vist et tydeligere klimaansvar. Kina har innført en ny lov mot matsvinn, som kan ha en hel del å si. Hun sier, «Food is never waste». I forkant av matsikkerhetsmøte som FN avholder i september, foregår det diverse «Action Tracks». EAT leder en del av disse for å danne et godt grunnlag til toppmøtet. De har følgende tre agendaer. Food Environment. Food Demand. Food Waste.

– Introduksjon til bærekraftige matsystemer ved Erik Svanes, forsker ved Norsk institutt for bærekrafts forskning (NORSUS)

Erik problematiserte begrepet bærekraft. Formidlet at han som forsker er nødt til å avveie ulike bærekraftsparametre. Håper at man kan få en form for begrepsavklaring på begrepet (noe som er lite trolig).

Det instituttet er opptatt av er Food Pro Future. Direkte oversatt Mat som Fremmer en Fremtid. Vakre ord i mine ører. Hvordan skal denne overgangen da kunne foregå?

Norsus og Erik Svanes forestiller seg at det er mulig produsere mer protein i Norge. Det skulle innebærer en økt avling av erter, bønner og oljefrø. På sikt kunne dette gitt en avling tilsvarende 127 000 tonn, noe som hadde gitt 13 000 tonn protein. Hvis denne proteinkilden legges inn i dagens konsumpsjon gir det at kjøttforbruket går ned fra 35 til 29 kilo per år.

Klimagassutslippene i Norge skulle da reduseres med 880 00 tonn!!! En annet viktig tiltak kan være å lage et importvern mot belgfrukt, dvs erter bønner og soya. Det kunne være med på å stimulere at vi legger om produksjonen her til lands.

– Hilsen fra Dr. Martin Frick, UN Food Systems Summit Dialogues Senior Advisor & Strategic Director of Skills, Systems & Synergies for Sustainable Development (4SD)

Martin Frick gav et meget positivt inntrykk. Han snakket åpent og ærlig om utfordringene ved å gi de fattigste tilgang på mat. Han tenker seg at vi bør benytte av menneskerettighetene for å sikre at alt fler får tilgang på vesentlige næringskilder. Han beskrev det nå som at utviklingsland blir fraranet sitt protein. De selger gjerne fisk, sjømat og kjøtt til mer industrialiserte land. De har rett og slett ikke råd til å spise opp den næringsrike maten selv.

Han satte også fingeren på dette med å styrke kvinnens rolle. Tre hovedpunkter. Empower women. Work for the environment through women. Give the voiceless a voice.

Det var også en del diskusjon rundt dette med Blue Food. Blue Food er rett og slett mat som kommer fra havet. Det kan være både sjømat og fisk. Norge har her selvfølgelig en viktig rolle å spille i forhold til å diskutere fremtidig matforsyning.

Gunnhild Stordalen mener at fremtidens matforsyning i stor grad blir nødt til å skje gjennom Blue Foods. Muligens tenker man seg da å produsere mer mat i havet. Dette kan jo for eksempel være odlinger av alger, samt oppdrettsanlegg av ulike slag. Det virker jo trolig at denne formen for matproduksjon er mer fornuftig en den utarmingen av jordlaget og jordsmonnet som nå foregår.

ForUM for Utvikling og Miljø

About EAT (eatforum.org)

Kunnskap for bærekraftig samfunnsutvikling – Norsus

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

7. mai 2021

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

Arrangører ForUM og EAT

Formålet med dialogmøtet er å samle ulike norske aktører til en første dialog om

hva som kan være viktige løsninger for å skape et matsystem som sikrer nok og

ernæringsmessig riktig mat til alle uten å gå på bekostning av klima og miljø.

I den første delen vil sentrale personer tilknyttet FN-toppmøtet gi en introduksjon

til bærekraftige matsystem og utfordringene vi står overfor, samt prosessen videre.

Les mer

Har vi egentlig ytringsfrihet i Norge?

12. april 2021

I forbindelse med Stortingets og pressens behandling av saken om innføring av moms på alternativ behandling er det fristende å spørre om ytringsfriheten gjelder for alle?

Det er et stort engasjement blant brukere og utøvere av komplementær- og alternativ behandling (KAM) i denne saken. De fleste synes det er svært urimelig at det pålegges mva på disse helsetjenestene som allerede betales fullt ut av bruker. Mange opplever at de straffes for å ta ansvar for egen helse. Det finnes flere fora på Facebook der svært mange er frustrerte og sinte over å ha sendt pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, for så og si aldri bli publisert. De opplever at de regelrett blir sensurert. Er det virkelig tilfelle at pressen bevisst unnlater å publisere ulike innlegg som taler mot mva på KAM, eller er det en ren tilfeldighet?

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på

forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

 

Les mer

Kalender

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt?

24. august 2021, 19:00 – 24. august 2021

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Litteraturhuset tirsdag 24. august fra kl. 19.00-21.30 - begrenset antall plasser Arrangementet blir streamet til vår Hjemmeside og på vår Facebookside.