fbpx

helhet + toleranse

Har vi egentlig ytringsfrihet i Norge?

I forbindelse med Stortingets og pressens behandling av saken om innføring av moms på alternativ behandling er det fristende å spørre om ytringsfriheten gjelder for alle?

Det er et stort engasjement blant brukere og utøvere av komplementær- og alternativ behandling (KAM) i denne saken. De fleste synes det er svært urimelig at det pålegges mva på disse helsetjenestene som allerede betales fullt ut av bruker. Mange opplever at de straffes for å ta ansvar for egen helse. Det finnes flere fora på Facebook der svært mange er frustrerte og sinte over å ha sendt pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, for så og si aldri bli publisert. De opplever at de regelrett blir sensurert. Er det virkelig tilfelle at pressen bevisst unnlater å publisere ulike innlegg som taler mot mva på KAM, eller er det en ren tilfeldighet?

I forbindelse med Finansdepartementets forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling opplever vi at pressen i all hovedsak er svært selektiv og partisk i egen omtale av saken, og prioriterer innsendte innlegg som er for mva på KAM.

Vi skulle ønske at dette var tilfeldig, men etter mange måneders kamp og haugevis av upubliserte innlegg må det være lov å stille spørsmål ved om dette er et bevisst valg fra pressens side? Vi mener pressen plikter å se på og vise flere sider av saken for at ytringsfriheten skal være reel.

Når alternativ behandling omtales i media er det gjerne med et negativt fortegn og latterliggjøring. Disse rare hippifolkene som tror at de kan få hjelp av homeopati, healing, sjamaner osv. Ja, dette er også en del av det alternativet tilbudet, og svært mange opplever faktisk god effekt også av denne type behandling. Men det er altså over 100 ulike yrkesgrupper med svært ulik utdanning og brukerne av disses tjenester som nå rammes. Over 25% av Norges befolkning bruker alternativ behandling minst en gang i løpet av et år. Mange bruker dette komplementært til det offentlige helsevesenet.

Den største utøvergruppen er massører. De fleste tenker nok ikke over at det er alternativ behandling, men det meste er faktisk det; et alternativ til legen, fysioterapeuten og kiropraktoren. Går du til disse kan du få frikort, det får du ikke om du er avhengig av for eksempel massasje for å fungere i hverdagen. Da må du betale alt selv, og nå altså pluss moms. En annen stor og viktig gruppe er Gestaltterapeuter og andre terapeuter som tilbyr ulike terapiformer for de som sliter med psykiske utfordringer. Konsekvensene ved at disse ikke lenger har råd til nødvendig hjelp og ofte må vente i måneder for å få tildelt en psykolog kan i verste fall få fatale konsekvenser.

Det er desverre ikke bare pressen vi stusser over når vi stiller spørsmålstegn ved ytringsfriheten. Vi blir invitert til å sende høringssvar (midt i sommerferien) og det har blitt sendt inn svært mange som veldig godt forklarer hvorfor det ikke er en god ide å pålegge moms på KAM. Når de fleste politikere uttaler seg i saken virker det likevel ikke som de evner å se saken fra flere sider, og at de forstår hvilke konsekvenser dette har får både brukere og utøvere. For en god del av brukerne er det svært problematisk å ikke lenger har råd til den behandlingen de trenger for å stå i jobb, og flere av utøverne står i fare for å miste såpass mange klienter at de må legge ned virksomheten sin og stille seg i arbeidsledighetskøen hos NAV.

Vi stiller derfor også spørsmålstegn ved om Finansdepartementet, Helse- og omsorgskomitéen, og stortingsrepresentantene har tatt seg tid til å lese alle de gode innspillene som har blitt sendt inn? Er dette gjennomtenkt? Det virker ikke slik.

Vi utfordrer pressen til å la flere stemmer i denne saken slippe til, og politikerne til å ta en time out og oppheve den innførte ordningen med mva på KAM til de har gjort en grundig konsekvensutredning. Saken bør sendes tilbake til regjeringen for en utredning basert på fagkunnskap og kost-nytte for samfunnet, slik både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker.

Vi minner ellers om at det er valg til høsten…

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

7. mai 2021

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

Arrangører ForUM og EAT

Formålet med dialogmøtet er å samle ulike norske aktører til en første dialog om

hva som kan være viktige løsninger for å skape et matsystem som sikrer nok og

ernæringsmessig riktig mat til alle uten å gå på bekostning av klima og miljø.

I den første delen vil sentrale personer tilknyttet FN-toppmøtet gi en introduksjon

til bærekraftige matsystem og utfordringene vi står overfor, samt prosessen videre.

Les mer

Har vi egentlig ytringsfrihet i Norge?

12. april 2021

I forbindelse med Stortingets og pressens behandling av saken om innføring av moms på alternativ behandling er det fristende å spørre om ytringsfriheten gjelder for alle?

Det er et stort engasjement blant brukere og utøvere av komplementær- og alternativ behandling (KAM) i denne saken. De fleste synes det er svært urimelig at det pålegges mva på disse helsetjenestene som allerede betales fullt ut av bruker. Mange opplever at de straffes for å ta ansvar for egen helse. Det finnes flere fora på Facebook der svært mange er frustrerte og sinte over å ha sendt pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, for så og si aldri bli publisert. De opplever at de regelrett blir sensurert. Er det virkelig tilfelle at pressen bevisst unnlater å publisere ulike innlegg som taler mot mva på KAM, eller er det en ren tilfeldighet?

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på

forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

 

Les mer

Kalender

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt?

24. august 2021, 19:00 – 24. august 2021

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Litteraturhuset tirsdag 24. august fra kl. 19.00-21.30 - begrenset antall plasser Arrangementet blir streamet til vår Hjemmeside og på vår Facebookside.