fbpx

helhet + toleranse

Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling – pressemelding

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

26 utøverorganisasjoner registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund, har signert «Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling utført av registrerte behandlere». Fellesaksjonens grunndokument har i dag blitt sendt til alle politiske partier, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosial komitéen og tilsvarende komitéer på Stortinget, samt til statsministerens kontor. 

Vi er mange som ønsker at konsekvensene av dette mva-påslaget løftes frem i valgkampen, og som undrer oss over om dette var en samfunnsøkonomisk klok avgjørelse.

Å fjerne mva-unntaket går mot Verdens helseorganisasjons (WHO) mål om at alle skal få tilstrekkelig helsehjelp og at en må etablere bedre samarbeid mellom komplementær- og alternativ medisin (KAM) og det etablerte helsevesenet. Vi mener at innføringen av mva på KAM fører til at helsetilbudet i Norge blir svekket!

Det er Holistisk Forbund i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og mvafribehandling.no. som har tatt initiativet til en fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling utført av registrerte behandlere.

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som er opptatt av helhetlig tankegang på alle felt. I vårt verdigrunnlag står det bl.a.

 

«Holistisk Forbund mener det trengs økt kunnskap om og bruk av behandling som kan styrke kroppens selvhelbredende krefter. Vi vil jobbe for at behandlingsformer innen komplementær og alternativ medisin (KAM) anerkjennes og profesjonaliserer. Holistisk Forbund ønsker mer dialog, erfaringsdeling og samarbeid mellom KAM og skolemedisin. Det vil kunne bidra til mer helhetlig og individuelt tilpassede tilbud hvor alle aspekter ved mennesket ivaretas.»

 LINK til  Fellesaksjonens grunndokument

Følgende utøverorganisasjoner har valg å tilslutte seg:

Norges Massasjeforbund, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Norsk Gestalt-terapeutforening, Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Nevrorefleksologforeningen, Enhetsterapiforeningen, Norsk forening for Psykosynteseterapeuter, Norsk forening for EQ-terapeuter, Norsk forening for Analytisk Psykologi, Norsk Traumeterapeutforening, Det Norske Healerforbundet, Norsk Psykosynteseforening, Norsk forening for Integrativ terapi, Norsk forening for integrative og komplementære terapeuter, Kunstterapiforeningen Norge, Norsk Spiritualistisk Healerforbund, Norsk Forbund for Psykoterapi, Psykodrama-foreningen i Norge, Norsk Helse-coachforbund, Forening for Ernæringsveiledere med bachelor i ernæring, Forening for Coaching og NLP, Norske Rosenterapeuters Forening, Den Norske Kinesiologforeningen, Norsk Forbund for Hud og Kroppspleie, Foreningen for Thaimassasje i Norge, Norske Kvantemedisinere.

Holistisk Forbund arrangerer også (i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og aksjonen mvafribehandling):

«HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt» Tirsdag 24. august kl. 19.00-21.00, det vil bli streamet.

Informasjon og program for HELSA FØRST!

 

Om Holistisk Forbund

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som er opptatt av helhetlig tankegang på alle felt, og vi er ikke villige til å akseptere innføringen av mva på helserettet behandling som en avsluttet sak. I vårt verdigrunnlag står det bl.a.:

«Holistisk Forbund mener det trengs økt kunnskap om og bruk av behandling som kan styrke kroppens selvhelbredende krefter. Vi vil jobbe for at behandlingsformer innen komplementær og alternativ medisin (KAM) anerkjennes og profesjonaliseres. Holistisk Forbund ønsker mer dialog,
erfaringsdeling og samarbeid mellom KAM og skolemedisin. Det vil kunne bidra til mer helhetlig og individuelt tilpassede tilbud hvor alle aspekter ved mennesket ivaretas.


Som livssynsorganisasjon får vi statsstøtte pr. hovedmedlem. Derfor har vi valgt å gjøre det gratis for deg å være hovedmedlem hos oss. Støttemedlemskap koster kr. 400,- pr. år.

Ønsker du å melde deg inn gjør du det enkelt ved hjelp av bankID på HER

 

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Vi har gratis medlemskap - meld deg inn i dag og få en termokopp i velkomstgave!

17. november 2021

Kjenner du gjenklang i vårt verdigrunnlag?  Da vil vi gjerne ha deg som medlem hos oss! Er du allerede medlem og ønsker deg en kopp? - Verv en venn og få hver deres dryppsikre termokopp! Verdigrunnlag

Les mer

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

6. august 2021

 

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!

Les mer

Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling - pressemelding

3. august 2021

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Kalender