fbpx

helhet + toleranse

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Har Finansdepartementet virkelig funnet enn fornuftig og lønnsom inntektsmulighet ved å legge 25% på KAM? Har de husket å ta med i beregningen at det for mange av brukerne vil medføre at de ikke har råd til det antall behandlinger de trenger for å fungere i hverdagen, og for å stå i arbeid?

Har de tatt med i beregningen at mange av terapeutene jobber deltid og vil ende i arbeidsledighetskøen fordi de ikke klarer å opprettholde inntektsgrunnlaget sitt?

Har de tenkt på at det for mange også handler om verdien av å bli sett, hørt og berørt fysisk og psykisk? Og at det etter over et år med Covid-19 har blitt et økende behov for nettopp dette for langt flere personer enn tidligere?

Legene har sjelden tid til å lytte, fysioterapeutene har nærmest sluttet med å massere slitne og stressede kropper, og setter av 20 minutter til hver klient. Et typisk særpreg for de fleste utøvere av KAM er at de setter av god tid til hver klient. Det blir ikke bare gitt behandling eller terapi, det er også verdifulle menneskemøter. De som av ulike årsaker velger å benytte seg av KAM betaler allerede alt av egen lomme, de avlaster presset på den offentlige og private helsetjenesten. For brukere av KAM finnes ingen frikortording. Er det da riktig at de i tillegg skal betale 25% moms? Politikerne hevder at det bare er placeboeffekten som gjør at de opplever effekt, så da har det ikke verdi.

Nå er vi selvfølgelig ikke enig at all effekt av KAM skyldes placebo, så absolutt ikke. Det finnes over 100 ulike behandlingsformer som sorterer under KAM, og den faktiske effekten kan i mange tilfeller dokumenteres både gjennom forskning og erfaring. Mange former for massasje og psykoterapiretninger kan nevnes som benyttes av mange.

La oss se litt nærmere på den såkalte placeboeffekten, hva er det egentlig? Er det bare juks, eller er det et rungende bevis på at vi har evnen til å helbrede oss selv dersom vi tror at noe virker? At tankens kraft ikke har fått det fokus og annerkjennelse som den fortjener? Å stimulere befolkningen til å tenke positivt omkring egen helse og helbredelsesevne virker! Også i medisinske forskning ser man gode resultater av placebomedisinen fordi referansegruppen trodde de fikk medisinen som skulle testes ut. Hva er grunnen til at placeboeffekten ses på som verdiløs fra medisinsk hold? Det er fristende og svært nærliggende å anta at dette handler om penger. Hvis ikke, hvorfor forskes det ikke mer på placeboeffekten? Kan vi tenke oss friske om vi tror sterkt nok? På hvilken annen måte påvirkes vi av hva vi tenker og tror? Hvordan kan vi skape bedre liv for oss selv ved å utnytte placeboeffekten til det fulle?

Handler den nedlatende holdningen fra flere politikere, legemiddelindustrien og apotekere om at de vil miste inntekter om folk for opp øynene for verdien av KAM og placebo? Hos utøvere av KAM stimuleres klientene til å ta ansvar for egen helse, mens hos legene letes det etter diagnoser og skrives ut resepter på kjemisk medisinering så fort man har vondt noe sted eller sliter med psykiske plager.

Det snakkes om at vi allerede nå har arbeidsunderskudd, og er avhengig av arbeidsinnvandring i mange bransjer. Det fødes for få barn og det blir bare flere og flere eldre. Er det ikke da viktigere å styrke det totale helsetilbudet, og la folk bestemme selv og velge det de opplever gir helsegevinst ut fra egen erfaring? Om svært mange utøvere av KAM må gi seg fordi de ikke lenger får nok klienter vil dette belaste et allerede overbelastet helsevesen.

Vi mener at all helserettet behandling uavhengig av om det er innenfor det offentlige eller private, komplementære eller alternative skal være fritatt for merverdiavgift.

Vi krever at:

  • vedtaket om å innføring merverdiavgift på KAM konsekvensutredes grundig av et utvalg der også brukere og utøvere er representert.
  •  merverdiavgiften oppheves frem til dette er gjort på en grundig måte, dvs. at alle stemmer i debatten rundt dette tas på alvor
  • det settes av penger til forskning på placebo-effekten – hvordan tankesett og tro på kroppens og psykens egen helbredelsesevne påvirker den fysiske og psykiske helsen vår.

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Vi har gratis medlemskap - meld deg inn i dag og få en termokopp i velkomstgave!

17. november 2021

Kjenner du gjenklang i vårt verdigrunnlag?  Da vil vi gjerne ha deg som medlem hos oss! Er du allerede medlem og ønsker deg en kopp? - Verv en venn og få hver deres dryppsikre termokopp! Verdigrunnlag

Les mer

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

6. august 2021

 

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!

Les mer

Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling - pressemelding

3. august 2021

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Kalender