fbpx

helhet + toleranse

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Vi som skriver dette er representanter for ulike religioner og livssyn. Det som forener oss er blant annet et felles engasjement for livet på jorda, for særlig utsatte mennesker, truede dyr, planter og økosystemer. Og for generasjonene som kommer etter oss.

 

Vi er bekymret for om våre politikere, næringsliv og media blir for nærsynte, og ikke prioriterer tydelig reduksjon av klimagasser og vern av biodiversitet nå. Er vi for bundet opp i tradisjonell vekstøkonomi og gamle modeller? Bekymringen retter vi også til oss selv og våre tros- og livssynssamfunn; Har vi nok fokus på dette?  Og går vi selv foran med gode eksempler?  Pandemien har gjort oss alle mer nærsynte. Globalt blir vaksiner skjevt fordelt, økonomisk ulikhet og proteksjonisme øker mange steder. Under pandemien og nedstengninger blir de som allerede er mest utsatt for klimaendringer gjerne dobbelt utsatt.

 

Det er Stortingsvalg til høsten, og i november kommer et viktig klimatoppmøte i Glasgow som vil gjøre opp regnskap for om verdens land er på riktig spor etter Parisavtalen. Spørsmålet som skal besvares er om målet som sier «under 2 grader, helst ned mot 1,5 grader» temperaturøkning på jorden, nås. En viktig del av dette er også solidarisk «klimafinansiering» for at fattige land kan klare å nå sine mål og å tilpasse seg farlige klimaendringer. Som et rikt land må Norge bidra betydelig sterkere. Hvilke politikere vi stemmer inn for de neste fire årene er vårt ansvar som borgere.

 

I dag 11. mars mobiliserer vi sammen med tusener av interreligiøse representanter og grupper over hele verden i regi av Green Faith International. Vi tror religioner og livssyn på ulik måte kan være med å mobilisere for en felles og bærekraftig framtid.

 

Vi har ulike tros-kilder vi øser av, og ulike ord og praksiser.         

Sammen vil vi uttrykke at alle mennesker er unike og like verdifulle, og at vi på det dypeste er vevd sammen med alt annet skaperverk. En etikk og politikk som ikke kjemper for de store skogene, havene, elvene, øvrige økosystem og artsmangfoldet, er ikke gangbart i vår tid. En etikk og politikk må være framtidsrettet og rettferdig, særlig for de mest utsatte.

 

Sammen med tusener av andre i dag, vil vi oppfordre til en radikal ommøblering av «rommet etter pandemien»: Vi må sammen skape en kultur, politikk og etikk som heler livet på Moder Jord. Konkret handler dette om en drastisk reduksjon av utslipp og omlegging til fornybar energi. Det handler om radikalt vern av natur, vann, luft og økosystemer Og ikke minst en forsterket innsats for klimafinansiering og solidaritet med de fattigste og mest utsatte. I alt dette må vi debattere vekst-myten. Framover trenger vi å tenke og praktisere «degrowth» og sirkulærøkonomi. Forbruk og energi som ikke er bærekraftig må ut av det nymøblerte rommet.

 

Som representanter for ulike religioner og livssyn, vil vi gå foran. Vi har et felles ansvar. Etter pandemien vil vi ommøblere rommet.

Ibrahim Saidy, imam Darul-Salaam Islamic Center, Oslo

Ingrid Rosendorf Joys, Den katolske kirke, generalsekretær Samarbeidsrådet for tros- og livssyn

Patrik Swanstrøm, sekretær Holistisk Forbund

Dennis Jagestad, klima-ambassadør Buddhistforbundet i Norge

Rupinder Kaur, representant for EcoSikh Norway

Einar Tjelle, Den norske kirke, leder Interreligiøst Klimanettverk

Sacred People – Sacred Earth

We are united by a fundamental belief that all people, all living things, and the Earth

are sacred.

As we consider the state of the world today, our hearts overflow with concern.

We are frightened and frustrated by the damage that COVID-19 is inflicting on our

communities. The pandemic has revealed cruel injustices. The vulnerable suffer the

most severe impacts.

 

Our Ten Demands

ENERGY- 100% renewable, clean energy for all!

Sustainable, affordable power for everyone – especially the 800 million people without

access to electricity

FINANCE- Global finance aligned with compassionate values!

Increased financing – in COVID recovery and beyond – for sustainable industry, infra-

structure and agriculture

EMPLOYMENT-Jobs and healthcare for all!

A just transition for workers impacted by climate change through job training, living

wage and universal healthcare and insurance

SELF-DETERMINATION- Respect Indigenous rights!

A strong defense for the legal rights of Indigenous communities and all environmental

protectors

HOSPITALITY- Welcome for migrants!

Generous opportunities for climate refugees to migrate and establish new homes

RESTORATION- No more climate pollution!

Net-zero greenhouse gas emissions in wealthy countries by 2030; accelerated

finance/technology transfers for global net zero before 2050

BIO-DIVERSITY- End the planet’s desecration!

No new fossil fuel exploration or infrastructure, no more deforestation; no more

habitat or biodiversity loss

DIVESTMENT- Eliminate immoral investment!

No further financing or COVID bailouts for fossil fuels and exploitative agriculture

REPARATION-Climate reparations from wealthy countries!

Initiatives by wealthy countries in climate financing and technology transfer, in

recognition of these countries’ colonialist and environmental debt

COMMUNITY- Bold faith community leadership!

Sustained, united action guided by the teachings of our diverse religions, ushering in

an equitable, peaceful life for all.

Sacred People, Sacred Earth

Del på sosiale medier

Nyheter & uttalelser

Vi har gratis medlemskap - meld deg inn i dag og få en termokopp i velkomstgave!

17. november 2021

Kjenner du gjenklang i vårt verdigrunnlag?  Da vil vi gjerne ha deg som medlem hos oss! Er du allerede medlem og ønsker deg en kopp? - Verv en venn og få hver deres dryppsikre termokopp! Verdigrunnlag

Les mer

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

6. august 2021

 

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!

Les mer

Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling - pressemelding

3. august 2021

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Kalender