fbpx

helhet + toleranse

Ritualer

Gravferd

En verdig avskjed

Døden og sorgen er en naturlig del av våre liv. Gjennom å akseptere dette, kan vi få en ny dimensjon i livet.

En gravferd i regi av Holistisk Forbund har tre hovedhensyn:

 • Det er en sjel som skal gå videre.

 • De pårørende skal få uttrykke sin sorg.

 • Det er en kropp som skal tas vare på.

Gravferden kan finne sted der dere ønsker det, så langt det er praktisk mulig. Ritualet kan eksempelvis finne sted i et kapell, i en park, i naturen eller andre egnede steder i samsvar med norsk lov.

Hvis ønskelig kan ritualet også endre navn fra gravferd til for eksempel minnefeiring eller minnestund.

Ritualet kan forløpe på følgende måte:

 • Tekst/dikt og musikk pårørende velger

 • Minnetale

 • Hilsener

 • Avslutningstale

Et gravferdsritual kan gi deg en mulighet til å bearbeide sorgen over å ha mistet en av dine kjære.

Eksempel på gangen i gravferd:

 1. Åpning
 2. Musikk
 3. Minnetale
 4. Musikk
 5. Pårørendes bidrag
 6. Musikk
 7. Trøste, gi mening (HOFs bidrag)
 8. Musikk
 9. Kisten bæres ut, senkes, gravferdsfølge, jordfestelse
 10. Minnestund

 

Gravferd

 • Pris for rituale er kr 2000.- for medlem og
 • kr. 4000.- for ikke medlemmer

Del på sosiale medier

Ønsker for min holistiske gravferd.

Vi har laget et dokument hvor du som medlem har anledning til å skrive ned noen av de ønskene du har for din gravferd.

Vi foreslår at du skriver ut dokumentet i ro og mak. Du fyller deretter ut det som passer for deg. Så kan du sende inn et eksemplar til Holistisk Forbund og beholde et eksemplar selv.

 

 

Ønsker du gravferd?

Ring oss på telefon

41 28 00 47

Nyheter & uttalelser

Har vi egentlig ytringsfrihet i Norge?

12. april 2021

I forbindelse med Stortingets og pressens behandling av saken om innføring av moms på alternativ behandling er det fristende å spørre om ytringsfriheten gjelder for alle?

Det er et stort engasjement blant brukere og utøvere av komplementær- og alternativ behandling (KAM) i denne saken. De fleste synes det er svært urimelig at det pålegges mva på disse helsetjenestene som allerede betales fullt ut av bruker. Mange opplever at de straffes for å ta ansvar for egen helse. Det finnes flere fora på Facebook der svært mange er frustrerte og sinte over å ha sendt pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, for så og si aldri bli publisert. De opplever at de regelrett blir sensurert. Er det virkelig tilfelle at pressen bevisst unnlater å publisere ulike innlegg som taler mot mva på KAM, eller er det en ren tilfeldighet?

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Holistisk Forbund tar sterkt avstand fra drapstrusler rettet mot stortingspolitiker Stensland og hans familie!

10. mars 2021

Holistisk Forbund ser det som en menneskerett å velge behandling i tråd med eget livssyn. Vi mener også det er en menneskerett å ytre seg og delta i et demokrati. Drapstrusler mot politikere som utfører sitt embete er helt og holden uakseptabelt og noe vi fordømmer på det sterkeste. 

Les mer

Landsmøte 2021

23. februar 2021

Vi anonserer at årets Landsmøte

er 24. april kl 11-16.

 

Vel møtt på Zoom!

Info legges ut på egen side

https://www.holistisk-forbund.no/landsmote-2021

Kalender