fbpx

helhet + toleranse

Ritualer

Gravferd

En verdig avskjed

Døden og sorgen er en naturlig del av våre liv. Gjennom å akseptere dette, kan vi få en ny dimensjon i livet.

En gravferd i regi av Holistisk Forbund har tre hovedhensyn:

 • Det er en sjel som skal gå videre.

 • De pårørende skal få uttrykke sin sorg.

 • Det er en kropp som skal tas vare på.

Gravferden kan finne sted der dere ønsker det, så langt det er praktisk mulig. Ritualet kan eksempelvis finne sted i et kapell, i en park, i naturen eller andre egnede steder i samsvar med norsk lov.

Hvis ønskelig kan ritualet også endre navn fra gravferd til for eksempel minnefeiring eller minnestund.

Ritualet kan forløpe på følgende måte:

 • Tekst/dikt og musikk pårørende velger

 • Minnetale

 • Hilsener

 • Avslutningstale

Et gravferdsritual kan gi deg en mulighet til å bearbeide sorgen over å ha mistet en av dine kjære.

Eksempel på gangen i gravferd:

 1. Åpning
 2. Musikk
 3. Minnetale
 4. Musikk
 5. Pårørendes bidrag
 6. Musikk
 7. Trøste, gi mening (HOFs bidrag)
 8. Musikk
 9. Kisten bæres ut, senkes, gravferdsfølge, jordfestelse
 10. Minnestund

 

Gravferd

 • Pris for rituale er kr 2000.- for medlem og
 • kr. 4000.- for ikke medlemmer

Del på sosiale medier

Ønsker for min holistiske gravferd.

Vi har laget et dokument hvor du som medlem har anledning til å skrive ned noen av de ønskene du har for din gravferd.

Vi foreslår at du skriver ut dokumentet i ro og mak. Du fyller deretter ut det som passer for deg. Så kan du sende inn et eksemplar til Holistisk Forbund og beholde et eksemplar selv.

 

 

Ønsker du gravferd?

Ring oss på telefon

41 28 00 47

Nyheter & uttalelser

Vi har gratis medlemskap - meld deg inn i dag og få en termokopp i velkomstgave!

17. november 2021

Kjenner du gjenklang i vårt verdigrunnlag?  Da vil vi gjerne ha deg som medlem hos oss! Er du allerede medlem og ønsker deg en kopp? - Verv en venn og få hver deres dryppsikre termokopp! Verdigrunnlag

Les mer

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

6. august 2021

 

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!

Les mer

Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling - pressemelding

3. august 2021

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Kalender