fbpx

helhet + toleranse

Ritualer

Konfirmasjon

En meningsfull vei inn i voksenlivet

Et overgangsritual for ungdom på reise fra barndom mot voksenliv. En reise for å bekrefte troen på seg selv.

Tror du det er mer mellom himmel og jord enn det du har lært på skolen?

Vi tror mennesket er et fantastisk vesen av kropp, sinn sjel og ånd, som rommer mange flere muligheter enn vi oftest er klar over. Ønsker du å være med på en spennende reise og utforske noe av dette? Da er kanskje holistisk konfirmasjon noe for deg.

Konfirmasjonen består av to konfirmasjonshelger med overnatting, og en visjonshelg med overnatting og nattlig utesamling. Det hele avsluttes med en vakker seremoni med familie og venner. 

Holistisk konfirmasjon 2022 – påmeldingen er åpen!

Vi møtes i dialog, lek og øvelser. Ingen forteller hva som er rett eller galt, ingen sannheter blir servert. Gjesteveiledere vil dele sine erfaringer om forskjellige temaer. Vi inviterer til en reise hvor du kan tenke, føle og oppleve. Hva som føles sant for deg, kan bare du vite.

Temaene er holistisk filosofi og etikk, åndelighet og åndelige opplevelser, energiforståelse og drømmetydning, kulturelt og etnisk mangfold, menneskerettigheter, miljøvern og dyrevelferd, spiritualitet og vitenskap, identitet og seksualitet, rus og avhengighet og alternativ behandling.

Egenerfaringer og indre fokus er gjennomgående under hele konfirmasjonsreisen.

Vi øver på å gjøre det vi vil i stedet for det vi tror andre forventer at vi skal gjøre. Om du vil være aktiv og dele dine erfaringer og stille spørsmål, er du hjertelig velkommen til det. Like velkommen er du som liker best å lytte. Sammen skaper vi  helgene og seremonien. 

OSLO

Konfirmasjonshelger: 11. – 13. mars, og 1. – 3. april, med overnatting i Hurdal.

Visjonshelg: 6. – 8. mai på Gaiagården i Sverige.

Seremoni: Lørdag 21. mai i Oslo på Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7.

 

BERGEN

Konfirmasjonshelger: 11. – 13. mars, og 1. – 3. april, med overnatting

Visjonshelg: 6. – 8. mai med overnatting

Seremoni: Søndag 22. mai i Bergen

Steder er foreløpig ikke bestemt.

 

Visjonshelg

Ulikt de andre konfirmasjonsalternativene inngår det dessuten i det holistiske konfirmasjonsforløpet en visjonshelg som foregår ute i naturen. Her flyttes oppmerksomheten fra undervisning i samfunnsaktuelle temaer til konfirmantgruppa og hver enkelt konfirmant. Aktiv deltakelse, egenerfaring og indre konsentrasjon er gjennomgående i konfirmasjonen.

Vi er et spennende alternativ til både Kristen- og Human-etisk konfirmasjon! Tilbakemeldinger fra tidligere konfirmanter: Har du hatt utbytte av holistisk konfirmasjon, og hva ville du sagt om du ville anbefalt det videre til andre?

«Ja, jeg føler at jeg har fått veldig mye ut av holistisk konfirmasjon. Jeg ser på ting annerledes (på en bra måte), og setter pris på små ting. Jeg er ekstremt glad for at jeg valgte å konfirmere meg Holistisk, alle burde gjøre det!».

«Jeg har lært masse, fått mange nye venner. Anbefales alle.»

 «Ja, det har vært den mest lærerike opplevelsen i livet mitt! Man finner seg selv og får lov til å tro på det som føles rett for hver enkelt».

Vi stiller ikke krav om medlemskap i forbundet; alle ungdommer mellom 14 og 16 år er hjertelig velkommne.

Pris medlem:  kr. 5.700,- 

Pris ikke-medlem: kr. 6.700,-

 

Se vår film om holistisk konfirmasjon fra våren 2015!

Del på sosiale medier

 

Nyheter & uttalelser

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

7. mai 2021

FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

Arrangører ForUM og EAT

Formålet med dialogmøtet er å samle ulike norske aktører til en første dialog om

hva som kan være viktige løsninger for å skape et matsystem som sikrer nok og

ernæringsmessig riktig mat til alle uten å gå på bekostning av klima og miljø.

I den første delen vil sentrale personer tilknyttet FN-toppmøtet gi en introduksjon

til bærekraftige matsystem og utfordringene vi står overfor, samt prosessen videre.

Les mer

Har vi egentlig ytringsfrihet i Norge?

12. april 2021

I forbindelse med Stortingets og pressens behandling av saken om innføring av moms på alternativ behandling er det fristende å spørre om ytringsfriheten gjelder for alle?

Det er et stort engasjement blant brukere og utøvere av komplementær- og alternativ behandling (KAM) i denne saken. De fleste synes det er svært urimelig at det pålegges mva på disse helsetjenestene som allerede betales fullt ut av bruker. Mange opplever at de straffes for å ta ansvar for egen helse. Det finnes flere fora på Facebook der svært mange er frustrerte og sinte over å ha sendt pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, for så og si aldri bli publisert. De opplever at de regelrett blir sensurert. Er det virkelig tilfelle at pressen bevisst unnlater å publisere ulike innlegg som taler mot mva på KAM, eller er det en ren tilfeldighet?

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Høringsvar om Mva på alternativ behandling

29. juli 2020

Holistisk Forbund har levert høringssvar på

forslaget om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

 

Les mer

Kalender

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt?

24. august 2021, 19:00 – 24. august 2021

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Litteraturhuset tirsdag 24. august fra kl. 19.00-21.30 - begrenset antall plasser Arrangementet blir streamet til vår Hjemmeside og på vår Facebookside.