fbpx

helhet + toleranse

Ritualer

Vielse

Hvordan er ditt drømmebryllup?

Kjærligheten er det største i livet. Det er en kraft som binder alt sammen – men uten å fange.

Ved utarbeidelsen av ritualet er det viktigste hvorfor nettopp dere ønsker å inngå ekteskap:

  • Kjærligheten mellom dere

  • Hva dere har felles

  • Hvordan dere ønsker å uttrykke dette i ritualet

Dere velger tid og sted for bryllupet. Seremonien utarbeides i samarbeid med vigsler fra Holistisk Forbund:

  • Tekst og musikk

  • Temaer det skal snakkes om

  • Ekteskapsløfter eller andre innslag

Rituallederen kan komme med forslag til dikt, sanger og i hvilken rekkefølge de forskjellige innslagene kommer. Vigsleren ivaretar norsk lovs krav til inngåelse av ekteskap.

Et ekteskap er et felleskap. For å holde liv i kjærligheten og styrke dette fellesskapet, er det viktig å bevare sin egen identitet.

Alle som ønsker det, uansett livssyn eller tro, kan gifte seg i regi av Holistisk Forbund.

 

Møte med vigsler

Vigsleren dere får tildelt kontakter dere for å avtale første møte. Det er viktig at vigsleren blir kjent med dere, slik at seremonien blir personlig og dere får laget en seremoni som gir uttrykk for dere. 

Bestill prøvingsattest hos Skatteetaten.

Uten prøvingsattest får dere ikke giftet dere. Besøk Skatteetaten her for å bestille en attest.

Attesten må ikke være eldre enn fire måneder ved vigselen. Ifølge Skatteetaten tar det minst to-tre uker å få attesten.

 

Gratulerer og lykke til med livene deres.

Vi håper at seremonien blir et minne for livet.

 

 

  • Medlemspris for vigsel: 3000 kroner
  • Ikke-medlem: 4000 kroner
  • Prisen inkluderer dekning av reisekostnader for ritualleder på seremonidagen
  • Utgifter til reise og opphold inntil 1500 kroner dekkes av Holistisk forbund. Utgifter til reise og opphold ut over dette belastes brudeparet.
 
Før dere gifter dere må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt. Brudeparet og deres forlovere kan fylle ut de nødvendige erklæringer. Prøvingsattesten kan deretter også lastes ned digitalt. Det blir raskere saksbehandlingstid.
Dere kan logge inn her.
 
Vil du gifte deg i utlandet?
Om dere ønsker å gifte dere i utlandet etter norsk rett, må dere velge mellom en norsk ambassade eller sjømannskirke.
Holistisk Forbund er åpen for å utføre en proforma vielse i Norge. Brudeparet kan deretter invitere vigsler til å være med til utlandet for å utføre seremonien der. Omkostningene må brudeparet dekke.

Del på sosiale medier

Foto: Geir Dillan

Vi valgte holistisk forbund til vår vielse, da verken kirken, tingretten eller humanetisk forbund passet for oss.
En spesielt stor takk til Rosanna Padoin, som var vår vigsler.
Hun var helt fantastisk både i tiden før bryllupet, og på selve dagen. Hun bisto med massevis av tips og råd, og var en god og trygg guide igjennom det hele.

Bjørnar Lyngved

Nyheter & uttalelser

Vi har gratis medlemskap - meld deg inn i dag og få en termokopp i velkomstgave!

17. november 2021

Kjenner du gjenklang i vårt verdigrunnlag?  Da vil vi gjerne ha deg som medlem hos oss! Er du allerede medlem og ønsker deg en kopp? - Verv en venn og få hver deres dryppsikre termokopp! Verdigrunnlag

Les mer

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

6. august 2021

 

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!

Les mer

Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling - pressemelding

3. august 2021

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Kalender