fbpx

helhet + toleranse

STL – samarbeidsrådet

Behovet for tros- og livssynsdialog i samfunnet er viktigere enn noen sinne. Det norske samfunn er i løpet av de siste tiårene blitt svært mangfoldig. Det består av ulike etniske, religiøse og kulturelle grupper, noe som kan skape motsetninger. Samarbeidsrådet jobber derfor for å fremme dialog og gjensidig respekt mellom ulike religioner og livssyn.

Samarbeidsrådet består av 14 medlemsorganisasjoner som representerer et vidt spekter av tros- og livssynssamfunn i Norge.

I regi av Samarbeidsrådet er det en lokal dialoggruppe i hver av de største byene i Norge. I dialoggruppene møtes medlemmer fra ulike tros- og livssynssamfunn til dialog, for gjensidig berikelse. De arbeider også med lokale saker som omhandler religion og livssyn.

Holistisk Forbund har representanter som deltar i den lokale dialoggruppen i Oslo, Bergen og Stavanger.

Samarbeidsrådet har en viktig rolle i religions- og livssynspolitikken, og er aktiv høringsinstans for offentlige myndigheter i saker som berører tros- og livssynssamfunnene.

Se mer på Samarbeidsrådets hjemmeside http://trooglivssyn.no

Nyheter & uttalelser

Vi har gratis medlemskap - meld deg inn i dag og få en termokopp i velkomstgave!

17. november 2021

Kjenner du gjenklang i vårt verdigrunnlag?  Da vil vi gjerne ha deg som medlem hos oss! Er du allerede medlem og ønsker deg en kopp? - Verv en venn og få hver deres dryppsikre termokopp! Verdigrunnlag

Les mer

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

6. august 2021

 

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!

Les mer

Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling - pressemelding

3. august 2021

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har medført at mange ikke lenger har råd til den helsebehandlingen de trenger. En så stor prisøkning straffer de som tar ansvar for sin egen helse. De mest utsatte er unge, studenter, deltidsarbeidende, sykemeldte, lavtlønnede og uføretrygdede. Kantar helsepolitiske barometer 2021 viser til at 54% vil gå sjeldnere til behandling når prisen stiger med 25%. Færre vil oppsøke helsefremmende og forebyggende tjenester. Konsekvensene kan bli at presset på offentlige helsetjenester øker.

Les mer

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst

19. mars 2021

Hvem er de rette til å bedømme om det oppnås helsegevinst for den enkelte som velger å benytte komplementær- og alternativ medisin (KAM)? Er det Finansdepartementet, helse- og omsorgskomitéen, eller er det brukerne som opplever at KAM gir dem økt livskvalitet og evne til å stå i arbeid? Både brukere og utøvere av KAM erfarer ofte høy grad av gir helsegevinst, bør ikke da definisjonsmakten ligge hos dem?

Les mer

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

11. mars 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

 

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Les mer

Kalender