Hva er Holistisk Forbund?

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme den enkeltes rett til å leve i samsvar med sitt eget livssyn.  

  • Er du opptatt av Livets store spørsmål?
  • Tror du alt henger sammen med alt?
  • Hvordan utfyller åndelighet vitenskapen?
  • Innebærer miljøbevissthet et personlig ansvar?
  • Finnes det noe som er større enn oss?
  • Hva skiller alternativ og tradisjonell medisin?
  • Er du opptatt av et personlig vielsesrituale som du har mulighet til å utforme selv?

Holistisk Forbund ble stiftet 16. november 2002. Se Verdigrunnlag

Holisme betyr helhet og innebærer at alt i universet henger sammen med alt. Mennesket er både kropp, sjel og ånd og lever i kontakt med omverdenen. En holistisk tankegang innebærer at helheten er mer enn summen av delene.

Holistisk Forbund mener at vi må fremme bærekraftige løsninger for å ta vare på mennesker, dyr og naturen. Våre valg har konsekvenser for helheten. Vi er alle ansvarlige for naturen og samfunnet vi skaper.

 

Bli medlem »

Hva er holisme?

På tide å oppdatere din mailadresse?

Nyheter & uttalelser

Rapport om komplementær medisin

31. august 2016

Fritt Helsevalg har laget en rapport om komplementærmedisin.

Noen konklusjoner:
Den røde tråden i gode sykdomsforløp er samarbeidet
mellom skolemedisinen og
behandling fra alternative behandlere.

Historier fra pasienter inneholder ofte negative kommentarer rundt
skolemedisinerenes tidsbruk, de føler ikke at leger
/sykepleiere har tid til dem grunnet stort tidspress

Pasientene valgte ofte alternativ behandling etter
manglende diagnose og/eller
oppfølging fra fastlege/legeteam

 http://fritthelsevalg.no/rapport-implementering-tradisjonell-komplementaermedisin-norsk-helsevesen/

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE?

28. juni 2016

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

Les mer

Sjelesørgere på besøk på Hospice Lovisenberg

16. april 2016

 Bente Baklund som er kreftsykepleier ved Hospice Lovisenberg fortalte om det tilbudet alvorlig syke og døende får ved Senter for Lindring og Livshjelp.

Les mer

Loven om forbud om å importere kosttilskudd og vitaminer er blitt forandret.

8. desember 2016

Vi gratulerer Fritt Helsevalg og andre for å ha klart å få regjeringen til å snu i denne saken. Nå er det igjen tillatt å importere vitaminer og kosttillskudd til eget bruk og det er vi veldig tilfreds med.

http://fritthelsevalg.no/fritt-helsevalgs-klage-paa-vitaminforbudet-til-efta-esa/

Å hjelpe medmennesker

8. desember 2016

23. februar arrangerte vi en Holistisk Samtale som tok opp "Flyktningkrisen".

Det var Julie Alexandra Wetaas Lohne -Fylkesleder Oslo/Akershus fra Amadia International som fortalte om virksomheten.

Inspirerende foredrag fra en grasrotsorganisasjon som startet opp sitt arbeid for bare 4 år siden. De er drevet ev medmenneskelighet og kjærlighet. Ingen får betalt for arbeidsinnsatsen alt gjøres utifra idealisme. Det var sterke ord å høre både om barnehjem i Afrika og gatebarn i Ukraina. Holistisk Forbund oppretter nå et samarbeid med Amadia da vi synes at de gjør et så godt arbeid.

Kalender