Hva er Holistisk Forbund?

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme den enkeltes rett til å leve i samsvar med sitt eget livssyn.  

  • Er du opptatt av Livets store spørsmål?
  • Tror du alt henger sammen med alt?
  • Hvordan utfyller åndelighet vitenskapen?
  • Innebærer miljøbevissthet et personlig ansvar?
  • Finnes det noe som er større enn oss?
  • Hva skiller alternativ og tradisjonell medisin?
  • Er du opptatt av et personlig vielsesrituale som du har mulighet til å utforme selv?

Holistisk Forbund ble stiftet 16. november 2002. Se Verdigrunnlag

Holisme betyr helhet og innebærer at alt i universet henger sammen med alt. Mennesket er både kropp, sjel og ånd og lever i kontakt med omverdenen. En holistisk tankegang innebærer at helheten er mer enn summen av delene.

Holistisk Forbund mener at vi må fremme bærekraftige løsninger for å ta vare på mennesker, dyr og naturen. Våre valg har konsekvenser for helheten. Vi er alle ansvarlige for naturen og samfunnet vi skaper.

Er du skapholist?

Bli medlem »

Nyheter & uttalelser

Rapport om komplementær medisin

31. august 2016

Fritt Helsevalg har laget en rapport om komplementærmedisin.

Noen konklusjoner:
Den røde tråden i gode sykdomsforløp er samarbeidet
mellom skolemedisinen og
behandling fra alternative behandlere.

Historier fra pasienter inneholder ofte negative kommentarer rundt
skolemedisinerenes tidsbruk, de føler ikke at leger
/sykepleiere har tid til dem grunnet stort tidspress

Pasientene valgte ofte alternativ behandling etter
manglende diagnose og/eller
oppfølging fra fastlege/legeteam

 http://fritthelsevalg.no/rapport-implementering-tradisjonell-komplementaermedisin-norsk-helsevesen/

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE?

28. juni 2016

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

Les mer

Virksomhetsseminar

17. april 2016

Holistisk Forbund staker ut ny kurs!

Les mer

Sjelesørgere på besøk på Hospice Lovisenberg

16. april 2016

 Bente Baklund som er kreftsykepleier ved Hospice Lovisenberg fortalte om det tilbudet alvorlig syke og døende får ved Senter for Lindring og Livshjelp.

Les mer

Loven om forbud om å importere kosttilskudd og vitaminer er blitt forandret.

25. september 2016

Vi gratulerer Fritt Helsevalg og andre for å ha klart å få regjeringen til å snu i denne saken. Nå er det igjen tillatt å importere vitaminer og kosttillskudd til eget bruk og det er vi veldig tilfreds med.

http://fritthelsevalg.no/fritt-helsevalgs-klage-paa-vitaminforbudet-til-efta-esa/

Kalender

Rituallederkurs

1. oktober 2016, 11.00 – 1. oktober 2016

Vi arrangerer kurs for nye ritualledere Lørdag 1. oktober på Unity Senter kl 11-18. Kursholder Tor Aleksandersen Temaer: Grunnlaget for ritualer hos Holistisk Forbund Hvordan har Holistisk Forbund’s rituler blitt til Loven om ekteskap Forberedelser for ritualet (indre og ytre) Møte med brudepar/pårørende Fremføring (tekster mm.) Utvikling av ritualet  Meld deg på her: