Hva er Holistisk Forbund?

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme den enkeltes rett til å leve i samsvar med sitt eget livssyn.  

  • Er du opptatt av Livets store spørsmål?
  • Tror du alt henger sammen med alt?
  • Hvordan utfyller åndelighet vitenskapen?
  • Innebærer miljøbevissthet et personlig ansvar?
  • Finnes det noe som er større enn oss?
  • Hva skiller alternativ og tradisjonell medisin?
  • Er du opptatt av et personlig vielsesrituale som du har mulighet til å utforme selv?

Holistisk Forbund ble stiftet 16. november 2002. Se Verdigrunnlag

Holisme betyr helhet og innebærer at alt i universet henger sammen med alt. Mennesket er både kropp, sjel og ånd og lever i kontakt med omverdenen. En holistisk tankegang innebærer at helheten er mer enn summen av delene.

Holistisk Forbund mener at vi må fremme bærekraftige løsninger for å ta vare på mennesker, dyr og naturen. Våre valg har konsekvenser for helheten. Vi er alle ansvarlige for naturen og samfunnet vi skaper.

 

Bli medlem »

Hva er holisme?

Ny mailadresse?

Nyheter & uttalelser

Vielse på Oslo Rådhus

14. januar 2017

Da har vi fått tillatelse til å foreta vielser på 0slo Rådhus.

Holistisk Forbund, Humanforbundet og Human Etisk Forbund har fått denne muligheten.

Munchsalen tilbyr veldig flotte omgivelser.

Hvis du ønsker å reservere vielse hos oss se mer under Ritualer.

Se mer her:

Rapport om komplementær medisin

31. august 2016

Fritt Helsevalg har laget en rapport om komplementærmedisin.

Noen konklusjoner:
Den røde tråden i gode sykdomsforløp er samarbeidet
mellom skolemedisinen og
behandling fra alternative behandlere.

Historier fra pasienter inneholder ofte negative kommentarer rundt
skolemedisinerenes tidsbruk, de føler ikke at leger
/sykepleiere har tid til dem grunnet stort tidspress

Pasientene valgte ofte alternativ behandling etter
manglende diagnose og/eller
oppfølging fra fastlege/legeteam

 http://fritthelsevalg.no/rapport-implementering-tradisjonell-komplementaermedisin-norsk-helsevesen/

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE?

28. juni 2016

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

Les mer

Sjelesørgere på besøk på Hospice Lovisenberg

16. april 2016

 Bente Baklund som er kreftsykepleier ved Hospice Lovisenberg fortalte om det tilbudet alvorlig syke og døende får ved Senter for Lindring og Livshjelp.

Les mer

Loven om forbud om å importere kosttilskudd og vitaminer er blitt forandret.

1. mars 2017

Vi gratulerer Fritt Helsevalg og andre for å ha klart å få regjeringen til å snu i denne saken. Nå er det igjen tillatt å importere vitaminer og kosttillskudd til eget bruk og det er vi veldig tilfreds med.

http://fritthelsevalg.no/fritt-helsevalgs-klage-paa-vitaminforbudet-til-efta-esa/

Kalender

Komplementær medisin

3. mai 2017

Foreningen Fritt Helsevalg publiserte i fjor høst en rapport som argumenterer for økt bruk av alternativ/komplementær medisin i norsk helsevesen. Leder i Fritt Helsevalg, Tony Holm vil fortelle om arbeidet med rapporten, og om hvordan den er blitt mottatt.   Se mer her: https://www.facebook.com/events/451285928550332/

Trenger Norge penger når vi har kort?

5. april 2017

Organisasjonen Ja til kontanter hevder at kontanter er viktig for det norske samfunnet og at hvis de fjernes vil det gå utover personvernhensyn, de eldre og barns forståelse av pengers verdi. Daglig leder i Ja til kontanter, Jørn Wad, innleder til samtale. Se mer her: https://www.facebook.com/events/1580290525319087/

Rituallederkurs

4. mars 2017

Holistisk Forbund merker seg en økt interesse for Holistisk vielse og innviterer til seminar for medlemmer som ønsker å bli ritualleder. Program: HoF's ritualer sett i forhold til: - formål og ståsted - som brobygger mellom religioner og kulturer Hva er et rituale? Historien bak HoF's ritualer HoF' syn på ritualer Navnedag, konfirmasjon, bryllup og begravelser Gjennomgang av ritualene. Lunsj. Etikk, ekteskapsloven Møte med foreldre/ brudepar/pårørende Forberedelse til rituale Gjennomføring av rituale. Det vil bli både nye og gamle ritualledere på kurset Slik at vi kan lære av hverandre! https://www.facebook.com/events/1535325133174628/