Hva er Holistisk Forbund?

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon som vil fremme den enkeltes rett til å leve i samsvar med sitt eget livssyn.  

  • Er du opptatt av Livets store spørsmål?
  • Tror du alt henger sammen med alt?
  • Hvordan utfyller åndelighet vitenskapen?
  • Innebærer miljøbevissthet et personlig ansvar?
  • Finnes det noe som er større enn oss?
  • Hva skiller alternativ og tradisjonell medisin?
  • Er du opptatt av et personlig vielsesrituale som du har mulighet til å utforme selv?

Holistisk Forbund ble stiftet 16. november 2002. Se Verdigrunnlag

Holisme betyr helhet og innebærer at alt i universet henger sammen med alt. Mennesket er både kropp, sjel og ånd og lever i kontakt med omverdenen. En holistisk tankegang innebærer at helheten er mer enn summen av delene.

Holistisk Forbund mener at vi må fremme bærekraftige løsninger for å ta vare på mennesker, dyr og naturen. Våre valg har konsekvenser for helheten. Vi er alle ansvarlige for naturen og samfunnet vi skaper.

 

Bli medlem »

Nyheter & uttalelser

Rapport om komplementær medisin

31. august 2016

Fritt Helsevalg har laget en rapport om komplementærmedisin.

Noen konklusjoner:
Den røde tråden i gode sykdomsforløp er samarbeidet
mellom skolemedisinen og
behandling fra alternative behandlere.

Historier fra pasienter inneholder ofte negative kommentarer rundt
skolemedisinerenes tidsbruk, de føler ikke at leger
/sykepleiere har tid til dem grunnet stort tidspress

Pasientene valgte ofte alternativ behandling etter
manglende diagnose og/eller
oppfølging fra fastlege/legeteam

 http://fritthelsevalg.no/rapport-implementering-tradisjonell-komplementaermedisin-norsk-helsevesen/

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE?

28. juni 2016

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

Les mer

Virksomhetsseminar

17. april 2016

Holistisk Forbund staker ut ny kurs!

Les mer

Sjelesørgere på besøk på Hospice Lovisenberg

16. april 2016

 Bente Baklund som er kreftsykepleier ved Hospice Lovisenberg fortalte om det tilbudet alvorlig syke og døende får ved Senter for Lindring og Livshjelp.

Les mer

Loven om forbud om å importere kosttilskudd og vitaminer er blitt forandret.

26. oktober 2016

Vi gratulerer Fritt Helsevalg og andre for å ha klart å få regjeringen til å snu i denne saken. Nå er det igjen tillatt å importere vitaminer og kosttillskudd til eget bruk og det er vi veldig tilfreds med.

http://fritthelsevalg.no/fritt-helsevalgs-klage-paa-vitaminforbudet-til-efta-esa/

Kalender

Holistisk Konfirmasjon

6. november 2016

Alternativ Messen, Lillestrøm ved Annett Furuseth og Ingunn Glenster (rom 9) Et overgangsritual for ungdom på reise fra barndom mot voksenlivet. En reise for å bekrefte troen på seg selv. Holistisk Forbund har et av Norges mest spennende konfirmasjonsopplegg som inneholder 9 temakvelder og en visjonshelg hvor konfirmantene har en utesitting om natten. Nå har vi også utviklet et opplegg med 2 helger slik at alle i Norge kan benytte seg av vårt tilbud.

Holistisk pedagogikk for en bærekraftig framtid

5. november 2016, 16:00 – 5. november 2016

På Alternativ Messen, Lillestrøm ved Carina Harsund (rom 14) Samfunnet i dag står over flere kriser og utfordringer på mange plan, og spørsmålet om utdanning av den kommende generasjon til en bærekraftig framtid har aldri vært mer aktuell. Nye tider krever nye tenkemåter og løsninger, og disse kan ikke lenger bygges på arven fra den industrielle revolusjon og skolen slik vi kjenner den i dag. Holistisk pedagogikk, som bygger på holistisk vitenskap, vil kunne være et pedagogisk grunnlag og utdanningsalternativ i en slik sammenheng. Dette fordi man ønsker å bringe mennesket tilbake til menneskeheten, fellesskapet og ikke minst naturen, verden og kosmos.